Love story

ເລື່ຶອງຄວາມຮັກ

 • “ເຊັກຊີ” ທີ່ເກີດ ຈາກ ເທັກໂນໂລຍີ !!!

  ນ້ອງເປັນຜູ້ຊາຍ ຄົນທໍາອິດ ທີ່ກ້າບອກກັບຜູ້ຂຽນວ່າ “ຜູ້ຍີງໜັາເອີກໃຫຍ່ ແລ້ວເຊັກຊີ” , ເມືອນ້ອງກ້າເວົ້າຜູ້ຂຽນ ກໍ່ເລີຍກ້າຂຽນ ເພາະມັນເປັນຄວາມຈິງ …ເວົ້າຄວາມຈິງ ບາງເທື່ອບໍ່ມວ່ນ , ແລະ ບໍ່ສຸພາບ ແຕ່ມັນກໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ ແຮະ!! ແຮະ!!

  ນ້ອງK(ນາມສົມມຸດ)ອາຍຸ 22 ປີ , ມັກ ໃຊ້ເວລາກັບມືຖື ມື້ໜື່ງ ຫຼາຍກວ່າ4 ຊົວ່ ໂມງ , ມືຖືມັນໄດ້ກາຍເປັນ “ແຟຊັນ” ຊະນິດໜື່ງແລະ ປຽບສະເໜືອ ອາຫານຊະໜິດໜື່ງທີ່ ໄວໜຸ່ມ ຖ້າບໍ່ໄດ້ກີນ ແລ້ວ ນອນບໍ່ຫຼັບ … ນ້ອງKບອກວ່າ ເຄີຍໄດ້ມີແຟນ 3 ຄົນ ແລ້ວຍ້ອນມືຖື … ແຕ່ລະຄົນ ພົບກັນໄດ້ ພຽງ 2 ອາທິດ ຫຼື ຫຼາຍທີ່ສູດແມ່ໜື່ງເດືອນ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍ່ເລີກກັນ …

  (No Comments)

  Read More
 • ນ້ອງບໍ່ໄດ້ເສຍຕົວໃຫ້ແຟນ ແຕ່ ເປັນຫຍັງນ້ອງຈື່ງລືມແຟນໄດ້ຍາກ

  ນ້ອງບໍ່ໄດ້ເສຍຕົວໃຫ້ແຟນ ແຕ່ ເປັນຫຍັງນ້ອງຈື່ງລືມແຟນໄດ້ຍາກ
  ໃນຄວາມເປັນຈິງຄົນທີ່ຮັກກັນ ຖ້າເສຍຕົວໃຫ້ກັນ, ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຜູກພັນກັນຫຼາຍຂື້ນ …ສ່ວນຫຼາຍຜູ້ຊາຍ ຈະຖຶວ່າ ນັ້ນແມ່ນໄຊຊະນະ ທີ່ຍີ່ງໃຫຍ່ ແລະ ເປັນການຜູກມັດຜູ້ຍິງ …ແລະມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າ ຜູ້ຍິງທີ່ຕົນເອງຮັກຈະບໍ່ໄປຮັກຜູ້ຊາຍຄົນອື່ນ ….

  (No Comments)

  Read More
 • ນ້ອງເສຍຕົວ ….ຢ້ານແມ່ຮ້າຍ

  ນ້ອງເສຍຕົວ ….ຢ້ານແມ່ຮ້າຍ
  ລັກເຮັດລັກໄປ!! ອັນໃດກໍ່ຢາກທົດລອງ ຢ້ານສໍາພັດ ,ສໍາພັດແລ້ວ ຢາກຊີມ (Touch and Taste)..ຢາກເຂົ້າເຖີງໝົດທຸກຢ່າງ ທຸກຊອກ, ທຸກມູມ,ທຸກຫຼືບ,ທຸກຮູ !! ໂດຍບໍ່ໄດ້ ຄືດວ່າ ສີ່ງ ທີ່ທົດລອງນັ້ນ ມີຄວາມສ່ຽງ ສູງສໍ່າໃດ…

  (No Comments)

  Read More

3 thoughts on “Love story

 1. ູ​ຕາມດວງ

  ເປັນ​ປະ​ສົບ​ການ​ທີ່​ເປັນ​ປະ​ໂຫຍດຫຼາຍ​ສຳ​ລັບ​ຊາວໝ​ູ່ມ ມີ​ເລືອງ​ດີ​ເອົາ​ລົງ​ອິກ​ແນ່​ເດີ້​ອ້າຍ

  Reply
 2. ລ​ູກ​ນ້ຳ

  ເສຍ​ໂຕ​ໃຫ້​ຄົນ​ທີ​ເຮົາ​ຮັກ​ກ່ອນ​ແຕ່ງ​ຄຸ້ມ​ຄ່າ​ບໍ ?

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *