ຄຳຄິດເຫັນຂອງໄວໜຸ່ມລາວ

ບັນດາສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ໄວໜຸ່ມທົວໄປ, ຊາວນາ, ກຳມະກອນ, ແມ່ຄ້າຊາວຂາຍ ແລະ ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມອື່ນໆ ມີບັນຫາຫຍັງ

ສາມາດລົມກັນໃດ້ຢູ່ບ່ອນນີ້

One thought on “ຄຳຄິດເຫັນຂອງໄວໜຸ່ມລາວ

  1. ລ​ູກ​ນ້ຳ

    ດີ​ໃຈ​ເດ້ ແມ່​ຄ້າ​ເພີນ​ກາ​ເປິດ​ໂອ​ກາດ​ໃຫ້​ເຮົາ​ເວົ້າ ^^

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *