ພະແນກໜັງສືພີມ-ວາລະສານ

ພະແນກໜັງສືພີມ-ວາລະສານ

ແມ່ນກົງຈັກຊ່ວຍວຽກຂອງກົມສື່ມວນຊົນໜຸ່ມລາວ ມີໜ້າທີ່ຄື:

  1. ໂຄສະນາ, ຖະແຫຼງຂ່າວ, ເຜີຍແຜ່ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກ, ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່, ກົດໝາຍ, ກົດລະບຽບຂອງ ຄຊປປລ, ທິດທາງແຜນພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ດ້ວຍຮູບການຫັນເປັນບົດເປັນຂ່າວ, ບົດຂຽນຕ່າງໆລົງໃນໜ້າໜັງສືພິມວາລະສານ.
  2. ສະເໜີຜົນງານ, ຂະບວນການຕ່າງໆ, ວຽກງານເດັ່ນ ຫຼື ຊາວໜຸ່ມຕົວແບບ ທາງດ້ານຄວາມສາມາດຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ພອນສະຫວັນຂອງຊາວໜຸ່ມ, ສະໜອງຂໍ້ມູນອື່ນໆ ທັງຕຳນິວິຈານ ແລະ ຕ້ານປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນໝູ່ຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ຕາມນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດຖະບານ ອອກໜັງສືພິມ-ວາລະສານ.
  3. ປັບປຸງເນື້ອໃນ, ຮູບແບບສີສັນຕ່າງໆ ທີ່ຂື້ນກັບພະແນກຂອງຕົນເອງຢ່າງຊັດເຈນ, ທັງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ, ຄວາມວ່ອງໄວທັນການ ແລະ ສາມາດເຂົ້າສູ່ການຕະຫຼາດຈຳໝ່າຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
  4. ຜະລິດສື່ສິ່ງພິມຕ່າງໆຂອງສູກາງ ຊປປລ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ.
  5. ພົວພັນຮ່ວມມືກັບສື່ສິ່ງພິມຕ່າງໆຂອງພັກ-ລັດ ເພື່ອຮ່ວມງານ, ນັກຂ່າວ, ນັກຂຽນສະໝັກຫຼິ້ນ ເພື່ອເປີດກວ້າງແຫຼ່ງຂ່າວ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານເຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
  6. ສະຫຼູບຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ສ້າງແຜນການ ການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ ພ້ອມທັງຄຸ້ມຄອງວຽກງານສື່ສິ່ງພິມ ແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນຮັບໃຊ້, ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ພະນັກງານລັດຖະກອນ ທັງປະຕິບັດແຜນການພະແນກໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ.