ກົມສື່ມວນຊົນໜຸ່ມລາວ

ມາດຕາ 1. ທີ່ຕັ້ງ
ກົມສື່ມວນຊົນໜຸ່ມລາວແມ່ນ ກົມໜຶ່ງທີ່ສັງກັດໃນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງສູນກາງ ຊປປລ, ເຄື່ອນ
ໄຫວພາຍໃຕ້ການນໍາພາໂດຍກົງຮອບດ້ານຂອງ ຄະນະພັກ, ຄະນະະເລຂາທິການ ສູນກາງ ຊປປລ ມີຖາ
ນະທຽບເທົ່າຂັ້ນກົມຂອງອົງການພັກ-ລັດ ແລະ ເທົ່າກັບກົມຕ່າງໆ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນ ສູນ
ກາງທີ່ມີຊື່ຫຍໍ້ “ກສໜລ”
ມາດຕາ 2. ພາລະບົດບາດ
ກົມສື່ມວນຊົນໜຸ່ມລາວ ມີພາລະບົດລາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະພັກ, ຄະນະເລຂາທິການ
ສູນກາງ ຊປປລ,ເປັນກະບອກສຽງຂອງ ສູນກາງ ຊປປລ ໃນໂຄງການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ສຶກສາອົບຮົມແນວ
ທາງຂອງພັກ, ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ, ຂອງ ຄຊປປລ, ເປັນແຫຼ່ງສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານການເມືອງ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ, ສາລະໜ້າຮູ້, ສາລະບັນເທິງ ໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ
ລາວບັນດາເຜົ່າ, ປະກອບສ່ວນຕ້ານປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ແລະ ຕ້ານທຸກຖ້ອຍທຳນອງທີ່ບິດເບືອນຄວາມຈິງ,
ເປັນເວທີປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ, ທັງສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ
ພອນສະຫວັນຂອງຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ.