ພະແນກຂະບວນການ

33        222

ເພງເຍົາວະຊົນ-ອະນຸຊົນທັນວາ

ຕາມຄໍາສອນ 6 ຮັກ 3 ຊັງ ແລະ ວິລະຊົນແຫ່ງຊາດ

ດັ່ງທີ່ເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າ: ເພງເປັນເຄື່ີອງມືໃນການສຶກສາຄົນ ໂດຍນໍາໃຊ້ໃນການປຸກລະດົມ, ດັດແປງນິໄສອີກຊະນິດ ໜຶ່ງເຊິ່ງມີທັງແບບໂຊກເສົ້າ ແລະ ມີທັງເບີກບານມ່ວນຊື່ນ. ສະນັ້ນ, ກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ຈະນໍາໃຊ້ເພງນັ້ນ ເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ແຕ່ງເພງໃຫ້ເໝາະສົມກັບກຸ່ມໄວອາຍຸ ແລະ ເໝາະສົມກັບກາລະເວລາ.

ກົມເຍົາວະຊົນ ເປັນກົມໜຶ່ງທີ່ສຶກສາອົບຮົມຄົນໜຸ່ມນ້ອຍແຕ່ອາຍຸ 6-14 ປີ ທີ່ເປັນໄວອານຸຊົນ-ເຍົາວະຊົນ ຈຶ່ງໄດ້ສ້າງແຜ່ນ DVD ເພງເຍົາວະຊົນຂຶ້ນ ຈຳນວນ 2 ຊຸດຄື: ຊຸດ ບຸນຄຸນປະທານ ສຸພານຸວົງ ແລະ ຊຸດ ບ້ານ ເກີດສີທອງ ເພື່ອໃຫ້ເຍົາວະຊົນ-ອະນຸຊົນມີບົດເພງສະເພາະຕາມໄວຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ນຳພາວຽກງານເຍົາວະຊົນ-ອະນຸຊົນໄດ້ມີບົດເພງປະກອບເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳເຍົາວະຊົນ, ສົ່ງເສີມການ ເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳເຍົາວະຊົນ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານເຍົາວະຊົນ-ອະນຸຊົນທັນວາ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງກວ່າເກົ່າ, ປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ເຍົາວະຊົນໄດ້ຮຽນຮູ້ຜ່ານບົດເພງ ແລະ ເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນໃນການສັນລະເຊີນຄຸນງາມຄວາມດີຂອງທ່ານຜູ້ນຳ ແລະ ສ້າງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເປັນຄົນຮັກວັດທະນະທຳຮີດ ຄອງປະເພນີ.

ເພງເຍົາວະຊົນ ດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນຈໍາໜ່າຍໃຫ້ບັນດາກະຊວງ,  ອົງການ, ບັນດາແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອນໍາໄປສຶກສາອົບຮົມລູກຫຼານຂອງຕົນ ແລະ ໃຫ້ເຍົາວະຊົນໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ຂັ້ນໂຮງຮຽນ ທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ.

 

ຂຽນໂດຍ: ກົມເຍົາວະຊົນ ສູນກາງ ຊປປລ