ພະແນກໂຄສະນາ

I.   ທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກໂຄສະນາ

  1. ທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດພະແນກໂຄສະນາ

ພະແນກໂຄສະນາແມ່ນພະແນກໜຶ່ງທີ່ນອນໃນ ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງກົມອົບຮົມ ສູນກາງ ຊປປລ ມີຖານະທຽບເທົ່າກັບ ພະແນກການຂອງບັນດາກົມ ຂອງ ກະຊວງ- ອົງການ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ຂອງພັກ-ລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະກົມ.

 2. ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກໂຄສະນາ

1). ຄົ້ນຄວ້າ ເຊື່ອມຊືມ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ, ກົດລະບຽບ, ກົດໝາຍຂອງ ຄຊປປລ, ແຜນຍຸດທະສາດຊາວໜຸ່ມ, ເອກະສານຕ່າງໆ ຂອງ ຄຊປປລ ເອກກະສານວິທະຍາສາດອື່ນໆ ເພື່ອຫັນເປັນແຜນການ,ໂຄງການ, ໂຄສະນາ, ສືກສາອົບຮົມຊາວໜຸ່ມ.

2). ຈັດກິດຈະກຳ ສຳມະນານາວິທະຍາສາດ, ປະຖະກະຖາ, ເລົ່າມູນເຊື້ອ ເນື່ອງໃນວັນສຳຄັນຂອງຊາດ, ຂອງພັກ, ຂອງກອງທັບ, ຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຂອງຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ.

3). ນຳເອົາເນື້ອໃນແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດ ແລະ ເອກກະສານຕ່າງໆ ຂອງຄະນະຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ລົງເຜີຍແຜ່ໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມຢ່າງກ້ວາງຂວາງ

4). ໂຄງສະນາເຜີຍແຜ່ວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລໂລຊີດ້ານຕ່າງໆ ວັດທະນາທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ, ແບບວິຖີຊີວິດທີຖືກຕ້ອງໃຫ້ພະນັກງານ, ສະມາຊິກ ຊປປລ ແລະ ຊາວໜຸ່ມໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ.