ກົມກວດກາ

 

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ ກົມກວດກາ

ທີ່ຕັ້ງ

  ກົມກວດກາສູນກາງ ຊປປລ ແມ່ນກົມໜື່ງທີ່ສັງກັດໃນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງສູນກາງ ຊປປລ, ຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວພາຍໃຕ້ ການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາຂອງຄະນະພັກ, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງ ຊປປລ ມີຖານະທຽບເທົ່າກັບ ບັນດາກົມຕ່າງໆຂອງອົງການຈັດຕັ້ງພັກ, ລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ດ້ານວິຊາການ ແມ່ນພົວພັນປະສານງານກັບກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ,ອົງການກວດກາລັດຖະບານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ, ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນໃນໜ້າທີ່ວຽກງານທາງລັດຖະການ ຂຽນຫຍໍ້ວ່າ “ກ ສ ຊ”

ພາລະບົດບາດ

  ກົມກວດກາ ຊປປລ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະພັກ,ຄະນະບໍລິຫານງານ ຊປປລ, ຄະນະເລຂາທິການ ສູນກາງ ຊປປລ, ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ກວດກາຕິດຕາມ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາໜ່ວຍພັກ, ບັນດາກົມວິ ຊາການ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ທີ່ຂື້ນກັບສູນກາງ ຊປປລ ແລະ ຄຊປປລ ແຕ່ລະຂັ້ນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະ ເທດ ໃນການຄົ້ນຄວ້າຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ, ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ, ບັນດາມະຕິຄໍາສັ່ງຂອງຄະນະ ເລຂາທິການສູນກາງ ຊປປລ, ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຄໍາສະເໜີຂອງພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກ, ສະມາຊິກ ຊປປລ, ຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ, ທີ່ພົວພັນເຖິງຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຂອງບຸກຄົນທີ່ ສອດຄ່ອງກັບ ແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປລາວ.

ກົມກວດກາ ມີ 3 ພະແນກ
1. ພະແນກກວດກາພັກ
2. ພະແນກກວດກາຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ
3. ພະແນກປົກປ້ອງຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ