ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຳ​ມະ​ນາ​ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ໜຸ່ມ ອາ​ຊຽນ+3 2018

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຳ​ມະ​ນາ​ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ໜຸ່ມ ອາ​ຊຽນ+3 ທີ່ ບາງກອກ, ປະ​ເທດ​ໄທ ວັນ​ທີ 4-8 ກຸມ​ພາ 2018 ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ອ່ານ​ໄດ້​ໃນ​ເອ​ກະ​ສານ

ກົດ​ອ່ານ​ໄດ້​ເລີຍ    ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຳ​ມະ​ນາ​ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ໜຸ່ມ ອາ​ຊຽນ+3