ການແຂ່ງຂັນວິດີໂອສັ້ນຊາວໜຸ່ມອາຊຽນ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: “ອາຊຽນ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ: ມະນຸດ ບໍ່ໄດ້ມີເພື່ອຄ້າຂາຍ”

ກົດທີ່ Link ເພື່ອ download ເອກະສານ ເປັນຟາຍ PDF

ASEAN Youth Video Competition Advertisement with ASEAN logo