ເຮັດແນວໃດ ? ນ້ອງຢາກໃຫ້ຄົນທີ່ນ້ອງຮັກ ມີຄວາມຮັກຕໍ່ນ້ອງ

pic-love20178

ນ້ອງ P(ນາມສົມມຸດ) ອາຍຸ19 ປີ,ໄດ້ໂທລະສັບ ມາຊັກຖາມຜູ້ຂຽນແບບສັ້ນໆ ແລະ ບໍ່ຢາກເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດ ຂອງຕົນເອງ ແລະ ຄົນຜູ້ທີ່ນ້ອງຮັກ (ບໍ່ເປັນຫຍັງ ເນີ ນ້ອງ)… ນ້ອງPບອກວ່າ ແອບຮັກ ຜູ້ຊາຍຄົນໜື່ງ ແຕ່ ເຂົາຄືວ່າບໍ່ສົນໃຈ ນ້ອງ …ພວກນ້ອງເຄີຍຢູ່ນໍາກັນສອງຕໍ່ສອງເລື້ອຍໆ …ບາງເທື່ອນ້ອງພະຍາຍາມຫຍອກລາວແບບຈົກຂ້າງຈົກແອວ ແລະ ລາວກໍຈົກນ້ອງຄືນ (ຈົກຂ້າງ… ຫ້າມຄຶດເລິກ ເນີ !!)  ບາງເທື່ອລາວກໍ່ ຫຍອກນ້ອງແບບ ເອົາໝາກກອກຈິກຫົວເບົາໆ ແລ້ວແລ່ນໜີ … ນ້ອງຍອມຮັບວ່ານ້ອງເປັນຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນກວນລາວກ່ອນ …ເຮັດແນວນີີ້ ກໍເພື່ອ ຢາກໃຫ້ ລາວມີຄວາມຮູ້ສຶກຈາກການໄດ້ໃກ້ຊິດ ແລະ ຈະເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ເຮັດໃຫ້ລາວ ເລີ່ມມີຄວາມຮັກກັບນ້ອງ

ເຮັດແນວນີ້ ໄດ້ເກືອບ 1 ປີ , ແຕ່ລາວກໍ່ບໍ່ເຄີຍ ມີອາການ ສະແດງອາການເຖິງຄວາມຮັກຄືກັບທີ່ນ້ອງມີຄວາມຮູ້ສຶກຮັກລາວ…ນ້ອງຮູ້ສຶກອຸກໃຈ ເພາະຢາກໃຫ້ຜູ້ຊາຍທີ່ນ້ອງຮັກ ເລີ່ມມີຄວາມຮູ້ສຶກ ກັບນ້ອງ ແລະ ຮັກກັບນ້ອງ ເທົ່າກັບທີ່ນ້ອງຮັກລາວ

ນ້ອງພະຍາຍາມ ຈະບອກລາວ ແບບກົງໆ ແຕ່ ກໍ່ບໍ່ກ້າຢ້ານ ລາວຈະປະຕິເສດ, ກໍ່ເລີຍຄຶດໄດ້ວິທີໜື່ງ ຄື ຄຶດຢາກຈະ ຄວງຜູ້ຊາຍຄົນອື່ນໃສ່ລາວ , ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະດີຫຼືບໍ່ ?

ເອົາລະ ! ນ້ອງ ເອີຍ ວີທີການ “ເຮັດໃສ່ກັນ”  ກໍ່ແມ່ນວິທີໜື່ງ ທີ່ຄົນເຄີຍຮັກກັນ ທີ່ມັກປະຕິບັດ ໃນເວລາບໍ່ພໍໃຈກັນ …ແຕ່ບາງຄູ່ ຕ່າງຄົນຕ່າງເຮັດໃສ່ກັນ ເພື່ອກະທົກກະແທກກັນ ສຸດທ້າຍ ເຮັດຫຼີ້ນໆ ກໍກາຍເປັນແທ້ , ຄວງຜູ້ອື່ນໃສ່ ສຸດທ້າຍ ຄວງໄປຄວງມາ ເຜີຕົວ ເສຍຕົວໃຫ້ກັນ ແທ້, ສຸດທ້າຍຖອນຕົວບໍ່ໄດ້ ກາຍເປັນແຍກທາງກັນ , ບາງຄູ່ ຕ່າງຄົນຕ່າງເຮັດໃສ່ກັນ ເຈົ້າມີແຟນ ແລະ ຂ້ອຍກໍ່ມີແຟນໄດ້ , ເຈົ້າໄປກິນເຫຼົ້າກັບຜູ້ຍິງຄົນອື່ນ…ຂ້ອຍກໍ່ ໄປເຫຼົ້າກັບຜູ້ຊາຍຄົນອື່ນໄດ້ ສຸດທ້າຍ ກໍ່ຫຼົງຕົວ ນອນນໍາກັນ ຍ້ອນເມົາ ແລະ ກໍ່ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈຜິດສູງຂື້ນ

ດັ່ງນັ້ນ ວິທີການເຮັດໃສ່ກັນ,ໃນກໍລະນີຂອງນ້ອງ Pແມ່ນ ເພື່ອເປັນການວັດແທກ ຈິດໃຈກັນ ແຕ່ກໍ່ຕ້ອງລະວັງ ຕ້ອງເບີ່ງໂອກາດ ກາລະ, ເທສະ , ແລະເບີ່ງລັກສະນະຂອງຜູ້ຊາຍ ແລະ ບໍ່ຄວນຈີງຈັງ ສະແດງບົດບາດ ທີ່ສົມຈີງສົມຈັງເກີນໄປ ເພາະມັນຈະກາຍເປັນ ດັ່ງທີ່ກ່າວໄປຂ້າງເທີ່ງ

ດີແທ້ ແມ່ນຄວນເປີດຈິດໃຈ ເວົ້າກັນ ໜ້າຕໍ່ໜ້າ ຈະດີກວ່າ, ນ້ອງPຕ້ອງກ້າຫານ ເວົ້າຄວາມຈິງໃຫ້ຜູ້ຊາຍທີ່ນ້ອງຮັກ , ແລະ ຖ້າລາວປະຕິເສດ ນ້ອງກໍ່ຕ້ອງທໍາໃຈຍອມຮັບຄວາມເປັນຈິງ ໃນໂລກນີ້ມີຄົນໜ້ອຍຄົນທີ່ສຸດ ທີ່ ຈະເຮັດໃຫ້ ຄວາມຮັກມີຄວາມສົມບູນ ໃນເວລາສັ້ນ ໆ ແລະ ໄດ້ສົມຫວັງໂດຍທັນທີ່ທັນໃດ  …ມັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ຫຼາຍ ສີບປີນ້ອງເອີຍ !  ບາງຄູ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ທີ່ຍາວນານ ເລີ່ມພີສູດດວ້ຍການແຕ່ງດອງກັນ… ມີລູກນໍາກັນ ແລະ ຈົນລູກໃຫຍ່ ທັງຄູ່ ຈຶ່ງຄົ້ນພົບ ຄວາມຮັກທີ່ແທ້ຈິງທີ່ມີໃຫ້ກັນ …ກົງກັນຂ້າມ ບາງຄູ່ຮັກມີຄວາມ ໝັ້ນໃຈວ່າທັງສອງໄດ້ຮັກກັນ 100%ແລ້ວ, ຈື່ງຕົກລົງແຕ່ງດອງກັນ ແລະ ມີລູກນໍາກັນ ເວລາຜ່ານໄປ ຄວາມຮັກ100% ຫຼຸດລົງ ເທື່ອລະໜ້ອຍ, ຄວາມເບື່ອ ໜ່າຍກັນ , ຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນກັນເກີດຂື້ນ  ..ຕ່າງຄົນຕ່າງເຮັດໃສ່ກັນ…ບວກໃສ່ກັບສະພາບການບາງຢ່າງເກີດຂື້ນ  ແລະ ສຸດທ້າຍຄວາມຮັກ ທີ່ເຄີຍມີ 100% ກໍ່ຫຼຸດລົງ ຈົນເຫຼືອ 0%

 

ດັ່ງນັ້ນ ການເຮັດໃສ່ກັນ ດັ່ງທີ່ນ້ອງ P ບອກວ່າ ຢາກຄວງ ຜູ້ຊາຍອື່ນໃສ່ເພື່ອວັດແທກໃຈຂອງຄົນທີ່ນ້ອງຮັກ ມັນອາດຈະເປັນສ້າງ ຄວາມເບື່ອໜ່າຍຕໍ່ກັນຫຼາຍຂື້ນ ເພາະຕາມ ທີ່ນ້ອງເລົ່າໃຫ້ເຟັງ ຄົນທີ່ນ້ອງແອບຮັກເປັນ ຄົນເຢັນຊາ ແລະ ບໍ່ເຄີຍ ມີ່ຄວາມອ່ອນໄຫວ ກັບ ຄວາມຮັກ  ດັ່ງນັ້ນນ້ອງຄວນລະວັງ

ດີທີ່ສຸດ ແມ່ນນ້ອງລອງອົດທົນໃຊ້ເວລາອີກ ໄລຍະໜື່ງ ແລະ ພະຍາຍາມ ເຜີຍຄວາມໃນໃຈ ທີ່ນ້ອງມີຕໍ່ເຂົາໃຫ້ເຂົາຮູ້ ໄປເທື່ອລະໜ້ອຍ ແລະ ນ້ອງຄວນທໍາໃຈໄວ້ ວ່າ ຄົນທີ່ນ້ອງຮັກສຸດໃຈ ອາດຈະບໍ່ແມ່ນຄົນທີ່ຈະມອບຄວາມຮັກໃຫ້ນ້ອງ ຢ່າງສຸດຫົວໃຈ

ຊີວິດ ມີໄດ້ມີເສຍ , ມີຂາວມີດໍາ , ມີສົມຫັວງ ແລະ ມີຜິດຫວັງ ພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນໃນໂລກນີ້ສົມຫວັງໃນຄວາມຮັກໄດ້ໝົດ ທຸກຄົນ

ເອົາລະ ສະບັບໜ້າພົບກັນໃໝ່