“…ນອນນໍາກັນຫຼາຍຄັ້ງ ແຕ່ ບໍ່ເຄີຍລວງເກີນທາງເພດ…”

pic-love20175

ນ້ອງສາວຜູ້ນີ້ ຂໍໃສ່ນາມສົມມຸດ“k”ອາຍຸ 19 ປີ, ນັກຮຽນວິຊາຊີບ ແຫ່ງໜື່ງ, ນ້ອງກ້າເປີດເຜີຍເລົ່າເລື່ອງຊີວິດ ແລະ ຄວາມຮັກ ໃຫ້ຜູ້ຂຽນ ໄດ້ຮູ້ວ່າ ເຄີຍມີຄວາມຮັກກັບຜູ້ຊາຍມາແລ້ວຫຼາຍຄົນ ສ່ວນຫຼາຍ ເປັນຄົນອາຍຸໃນຮຸ້ນດຽວກັນ …ແຕ່ສຸດທ້າຍກໍ່ ລົງອັດທ້າຍ ດ້ວຍການເລີກກັນ !

ຜູ້ຊາຍທີ່ນ້ອງ“K” ຕິດພັນຄົນປັດຈຸບັນ ເປັນຜູ້ຊາຍ ອາຍຸ 50 ກວ່າ (ຮຸ້ນ ພໍ່ ພຸ້ນລະ! ) ເປັນຄົນມີຖານະ ແລະ ມີຄອບຄົວ ແລ້ວ! ( ໂອ້ ໂຫ້ ! ລະວັງຂຶ້ນກົກງີ້ວໜາມ ເນີ ! )   ເຮັດແນວໃດໄດ້ ເພາະຄວາມຮັກ ມັນບໍ່ມີພົມແດນ ແມ່ນ ບໍ່ລະ!

ຫຼັງຈາກ ຫົວໃຈທີ່ ເປັນບາດແຜຊໍ້າໄປຊໍ້າມາຫຼາຍຄັ້ງ  ຈົນກາຍເປັນປອມດ້ອຍ ຍ້ອນ ຖຶກຫັກອົກກັບຜູ້ຊາຍອາຍຸຮຸ້ນດຽວ ມາຫຼາຍຄົນ !

ພໍນ້ອງ “K” ເຫັນຜູ້ຊາຍ ອາຍຸສູງຄົນນີ້ປຸບ ! ກໍ່ ເລີ່ມສົນໃຈ ປັບ ! ຍ້ອນ ເຂົາເປັນຄົນຮູບງາມ (ສູງ-ຂາວ-ຍາວ-ກຶດ )

ຜູ້ຊາຍສູງອາຍຸຄົນນີ້ລະ ເລີ່ມເຂົ້າມາທັກທາຍນ້ອງ“K”   !  ຜ່ານການໄດ້ສົນທະນາ ກັນຫຼາຍຄັ້ງ ນ້ອງ “K”ເຫັນວ່າ ເຂົາເປັນຄົນນິໄສດີ, ສຸພາບ, ມີຄວາມເປັນຜູ້ໃຫຍ່  ນ້ອງ“K” ຮູ້ສຶກມີຄວາມອົບອຸ່ນ ທີ່ໄດ້ສົນທະນາກັບເຂົາໃນທຸກໆຄັ້ງ…   ເຮັດໃຫ້ນ້ອງ “K” ເລີ່ມມີຄວາມຮັກ  ແລະ ໃນຂະນະຜູ້ຊາຍຄົນນັ້ນ ກໍ່ເລີ່ມມີຄວາມຮັກກັບນ້ອງເຊັ່ນກັນ … ຮູ້ຈັກກັນພຽງ 1 ເດືອນ, ນ້ອງ“K” ກໍ່ເລີ່ມ ອອກໄປແບບສອງຕໍ່ສອງກັບ ເຂົາ ….ໂດຍມີສຽງເຕື່ອນຈາກເພື່ອນຜູ້ໃກ້ຊິດ ວ່າ :

“ ເຂົາມີເມຍແລ້ວ ບໍ່ຄວນສ້າງບາບກໍາ ”

“ ເຂົາອາດຈະຫຼີ້ນພໍໄດ້ນອນນໍາ ແລະ  ເປັນເມຍເກັບ  ”

” ເຂົາເປັນຄົນມີເງີນ ຂ້ຽວຫຼີ້ນ ຂ້ຽວເອົາເງີນຫຼາຍໆ ກ່ອນເມຍເຂົາຈະຮູ້ ”

ຍ້ອນ ຄວາມຮັກ ທີ່ນ້ອງ“K” ມີ ກັບເຂົາ ມັນລົ້ນໝາກກະດອງໃຈ ! ດັ່ງນັ້ນ ຈື່ງບໍ່ມີສີ່ງໃດຈະຫ້າມໄດ້ …ນ້ອງ“K” ໄປນໍາເຂົາ ເລີ່ມຈາກ 1 ຄືນ , 2 ຄືນ… ແລະ ບາງຄັ້ງ ກໍ່ເປັນອາທິດ

ນອກຈາກເຂົາຈະເປັນຄົນຖານະດີ ແລະ ແຖມຍັງເປັນຄົນງາມ ນິໄສດີ ຮູ້ເອົາໃຈ ແລະ ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ທີ່ໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນ…

ສີ່ງໜື່ງທີ່ນ້ອງ“K” ພາກພູມໃຈໃນຕົວເຂົາທີ່ສຸດ ແມ່ນ ເຂົາບໍ່ເຄີຍລວງລະເມີດທາງເພດ …ນ້ອງ“K”ແນ່ໃຈ ແລະ ສາບານກັບ ຜູ້ຂຽນວ່າ ນອນນໍາກັນ ແຕ່ເຂົາບໍ່ເຄີຍ ທີ່ຈະມີເພດສໍາພັນ ມີພຽງແຕ່ກອດ ແລະ ຈູບທໍາມະດາ

ນ້ອງ“K”ກ້າເປີດເຜີຍວ່າ “ ນ້ອງ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະມອບກາຍໃຫ້ເຂົາ ເພາະຍ້ອນຄວາມຮັກ ແຕ່ ເຂົາ ປະຕິເສດວ່າ : “ ຈະບໍ່ທໍາລາຍ ຄົນທີ່ຕົນເອງຮັກ ”

ສິ່ງນີ້ ລະ ! ມັນເຮັດໃຫ້ນ້ອງ“K” ປະທັບໃຈ ແລະຮັກເຂົາຍີ່່ງຂື້ນ ! ແລະ ບອກໄດ້ເລີຍວ່າຊີວິດນີ້ ຂາດເຂົາບໍ່ໄດ້ ເຖີງເຂົາຈະມີເມຍແລ້ວກໍ່ຕາມ….

ແຕ່ໃນສາຍຕາຂອງໝູ່ເພື່ອນຫຼາຍຄົນ ບໍ່ເຊື່ອວ່າ ເຂົາຈະເປັນຄົນແນວນັ້ນ …ໄປນໍາກັນ, ນອນນໍາກັນ ເປັນອາທິດ ບໍ່ມີຫຍັງກັນ ເປັນເລື່ອງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ ! ມີໝູ່ບາງຄົນຍັງບອກວ່າ :

“ເຂົາອາດຈະໝົດສະພາບທາງເພດ” ( ນົກເຂົາລືມຄອນ)

ເຖີງເຂົາຈະເປັນແນວໃດກໍ່ຕາມ ແຕ່ ນ້ອງ“K”ກໍ່ຍັງຢັ້ງຢຶນວ່າ ຍັງຮັກເຂົາ ແລະ ຈະຮັກຕະຫຼອດໄປ….

        ຜູ້ຂຽນ ໄດ້ ສົນທະນາກັບນ້ອງ “K” ເກືອບ 2 ຊົ່ວໂມງ ! ຮູ້ສຶກຊາບຊື້ງໃນຄວາມຮັກຂອງນ້ອງທີ່ ມີຕໍ່ ຜູ້ຊາຍຄົນນັ້ນ

  ເຖີງນ້ອງຈະບອກວ່າ ຄວາມຮັກຂອງນ້ອງບໍລິສຸດຜຸດຜ່ອງ, ບໍ່ເຄີຍມີເພດສໍາພັນເຂົ້າມາກ່ຽວພັນ ແຕ່ ມັນກໍ່ຍັງເປັນຄວາມຮັກ ທີສ້າງຄວາມບໍ່ເປັນທໍາໃຫ້ກັບ ຄົນອີກຄົນໜື່ງຄື ເມຍ ແລະ ລູກຂອງຜູ້ຊາຍຄົນນັ້ນ

  ການຮັກກັນ ແບບບໍ່ມີເພດສໍາພັນ ຫຼື ມີເພດສໍາພັນ  ເປັນເລື່ອງ ສ່ວນຕົວສອງຄົນ  ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍມັນຈະເກີດຂື້ນ ເພື່ອຄວາມຮັກ ຄວາມໄຄ່ ຊົ່ວຄາວ ຫຼື ເປັນການຜູກມັດຄວາມຮັກ …ມັນເປັນເລື່ອງທໍາມະຊາດ ຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ມີເມຍແລ້ວ ສ່ວນຫຼາຍມັກຕ້ອງການສ້າງບັນຍາກາດໃໝ່ໃຫ້ຊີວິດ …ແຕ່ກໍລະນີຂອງນ້ອງ“K” ທີ່ເຜີຍຄວາມຈີງໃຫ້ຟັງ ຖືວ່າເປັນກໍລະນີພິເສດສຸດ !

    ນ້ອງ“K” ເຄີຍມີຄວາມຮັກ ກັບຜູ້ຊາຍໄວດຽວກັນ …ທີ່ເຂົາບໍ່ເຄີຍເອົາໃຈ ແຕ່ພໍ ພົບກັບຜູ້ສູງອາຍຸທີ່ມັກເອົາໃຈ ນ້ອງກໍ່ເລີຍທຸ້ມເທທັງກາຍທັງໃຈ …ແມ່ນລະ! ເຂົາ ເປັນຜູ້ ຕື່ມເຕີມ ສີ່ງທີ່ນ້ອງຂາດຫາຍໄປ… ນັ້ນກໍ່ຄື ປອມດ້ອຍ ທີ່ເກີດມາຈາກການຖືກຫັກອົກຫຼາຍຄັ້ງ ທີຝັງຢູ່ຫົວໃຈຂອງນ້ອງ…

   ຜູ້ຊາຍຄົນນີ້  ເຮັດໃຫ້ນ້ອງມີຊີວິດໃໝ່ຂຶ້ນມາ … ແລະ ມັນໄດ້ກາຍເປັນຄວາມຮັກທີຍີ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດສໍາລັບຊີວິດຂອງນ້ອງ…  ແຟນ ເກົ່າຂອງນ້ອງ“K” ທີ່ເປັນໄວອາຍຸດຽວກັນກັບນ້ອງ, ນອກຈາກຈະບໍ່ເອົາໃຈແລ້ວ ຍັງເປັນຜູ້ທີ່ ຊອກສວຍໂອກາດມີເພດສໍາພັນນໍາຕະຫຼອດ… ພໍໄດ້ແລ້ວກໍ່ຫ່າງຫາຍ …ແຕ່ຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ ມັນກົງກັນຂ້າມ

      ນ້ອງ“K” ຄວນຄຶດໃຫ້ດີໆ ເຖິງຄວາມຮັກ ທີນ້ອງມີກັບເຂົາ ເຖິງຈະບໍ່ມີເລື່ອງເພດສໍາພັນ ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່ສົມຫວັງທີ່ສຸດໃນຊີວິດຂອງນ້ອງ…ແຕ່ ມັນເປັນການທໍາລາຍຄວາມຮັກ ຂອງຜູ້ຍິງອີກຄົນໜື່ງ    …

   ນ້ອງຄວນຄິດວ່າ ເຂົາເປັນຜູ້ຊາຍ ທີນ້ອງຮັກ ແລະເປັນຜູ້ຊາຍຢູ່ໃນອຸດົມຄະຕີ ແຕ່ ເຂົາບໍ່ແມ່ນຄູ່ຄອງໃນຊີວິດຂອງນ້ອງຕະຫຼອດໄປ

  ທູກໆຄົນ ມີຜູ້ຍິງ ແລະ ຊາຍຢູ່ໃນອຸດົມຄະຕິທີ່ຮັກທີ່ສຸດ ແຕ່ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ຍິງ ແລະ ຊາຍຄົນນັ້ນ ຈະເປັນຜົວ ຫຼື ເມຍທີ່ຈະຢູ່ນໍາກັນຕະຫຼອດຊີວິດ …ເຂົາອາດຈະເປັນຜູ້ທີ່ເຮົາຮັກທີ່ສຸດ ແຕ່ ບໍ່ສາມາດສໍາພັດເຂົາໄດ້ໃນຊົ່ວຊີວິດ …

   ສີ່ງທີ່ເຮົາຮັກທີ່ສຸດ ບາງຄັ້ງ ຈະບໍ່ສາມາດຢູ່ໃກ້ຊິດກັບເຮົາ ແລະ ຢູ່ນໍາເຮົາຕະຫອຼດຊີວິດ …ທຸກຄົນ ໃນໂລກນີ້ ບໍ່ສາມາດຈະເຮັດໃຫ້ຕົນເອງສົມຫວັງໃນຄວາມຮັກໝົດທຸກສີ່ງທຸກຢ່າງ ນ້ອງ ເອີຍ ! ຍ້ອນວ່າ ມັນມີຄວາມຢຸດຕິທໍາ ທີ່ຈະຕ້ອງແບ່ງປັນ ໃຫ້ຄົນທີ່ເຮົາບໍ່ຮັກ ແຕ່ເຂົາຮັກເຮົາ ແລະ ຄົນທີ່ເຮົາຮັກ ແຕ່ ເຂົາມີຄົນອື່ນ …..ເວົ້າໄປຫຼາຍ ສັບສົນ ໂອ້ຍ ! ຄວາມຮັກ ນໍ ຄວາມຮັກ !

ເອົາລະສະບັບນີ້ເທົ່ານີ້ ກ່ອນສະບັບໜ້າພໍ້ກັນໃໝ່