ຈະເຮັດແນວໃດ ? ແຟນ ບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ນ້ອງຮຽນຕໍ່

pic-love20171

ນ້ອງ “P” ນາມສົມມຸດ ອາຍຸ 23 ປີ , ມີແຟນອາຍຸ 37 ປີ ນ້ອງໂທມາສົນທະນາກັບຜູ້ຂຽນ ບອກວ່າເຖີງແຟນຈະອາຍຸ ໄກກັນ 10 ກວ່າປີ … ແຕ່ແຟນ ກໍ່ຮັກ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່, ສໍາຄັນທີ່ສຸດແມ່ນມີຄວາມຈີງໃຈ ແລະ ເຖີງຈະຢູ່ນໍາກັນ ສອງຕໍ່ສອງ ແຟນກໍບໍ່ເຄີຍລວງເກີນ ແລະ ເອົາປຽບ

ສ່ີ່ງນີ້ລະ! ທີ່ເຮັດໃຫ້ນ້ອງ“P” ຮັກແຟນທີ່ສຸດເລີຍ ! ແລະ ຄຶດວ່າ ນ້ອງ ຈະຮັກແຟນຜູ້ດຽວ ແລະ ຈະບໍ່ແບ່ງໃຈໃຫ້ໃຜເດັດຂາດ( ໃນຊາດນີ້ ນ້ອງ “P” ວ່າເອງ ເນີ ! )

ນີ້ລະ! ໝາກພ້າວແກ່ ມັນຕັ້ງ ມັນແບບມີລົດຊາດ ຊືມຊາບ ເຂົ້າສ່ວນເລີກ ຂອງຫົວໃຈ ນ້ອງແທ້ໆລະ !!!

ນ້ອງເລົ່າເລື່ອງຄວາມຮັກ ທີ່ສົມຫວັງ ແບບ “ແຮບປີ” ສຸດກະດອງ ເຈີ!  ໃຫ້ ຜູ້ຂຽນຟັງ …ທໍາອິດຄຶດວ່າ ການເລົ່າເລື່ອງຄວາມຮັກ ຂອງນ້ອງ“P” ຈະລົງທ້າຍ ແບບ “ແຮບປີ ເອັນດີງ”  ແຕ່ມັນກໍ່ບໍ່ເປັນແບບທີ່ຜູ້ຂຽນຄຶດ, ສຸດທ້າຍ ນ້ອງ“P” ກໍ່ ບອກວ່າ ນ້ອງຍັງມີບັນຫາ…

ຮືມ ! ວ່າແລ້ວ ນ່າ !  ຕັ້ງແຕ່ ຜູ້ຂຽນສົນທະນາຄວາມຮັກ ກັບ ໄວໜຸ່ມ ຜ່ານມາ ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ບໍ່ມີຜູ້ໃດດອກທີ່ຈະເລົ່າເລື່ອງ ຄວາມສົມຫວັງໃນຄວາມຮັກໃຫ້ຟັງ , ທັງໝົດທີ່ໂທເຂົ້າມາ ຈະແມ່ນເລື່ອງຂອງຄວາມເສຍໃຈ ,ເສົ້າໂສກ ແລະ ຜິດຫວັງໃນຄວາມຮັກ…

ນ້ອງ“P” ບອກວ່າ ນ້ອງຢາກໄປຮຽນຕໍ່ 1 ປິ ເພື່ອຍົກລະດັບ ຢູ່ວຽງຈັນ ແຕ່ແຟນບໍ່ຍອມໃຫ້ໄປ ເພາະບໍ່ທັນໄດ້ແຕ່ງດອງກັນ, ປັດຈຸບັນຖ້ານ້ອງ“P” ຈະແຕ່ງດອງກ່ອນກໍ່ບໍ່ໄດ້ ເພາະ ເປັນຫຼັກການ ຂອງບ່ອນທີ່ນ້ອງເຮັດວຽກ, ຕ້ອງເຮັດວຽກ 3 ປີຈື່ງສາມາດແຕ່ງດອງໄດ້, ຖ້ານ້ອງຈະຖ້າອິກສາມປີ ຈື່ງແຕ່ງດອງແລ້ວ ຈື່ງສະເໜີໄປຮຽນ ກໍ່ຢ້ານບໍ່ມີໂອກາດ ເພາະກ່ອນຈະໄດ້ທືນດັ່ງກ່າວ ມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ…ແຟນບອກວ່າ ຖ້ານ້ອງໄປຮຽນ ລາວຈະຕັດຂາດການເປັນແຟນກັບນ້ອງ

ປັດຈຸບັນນີ້ ນ້ອງອຸກໃຈ ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດແນວໃດ ໃນໃຈນ້ອງຢາກຮຽນສຸດຂີດ ແຕ່ ກໍ່ບໍ່ຢາກເສຍແຟນໄປ ເພາະລາວເປັນຜູ້ຊາຍທີ່ດີທີ່ສຸດ…ນ້ອງ“P” ຖາມວ່າ “ນ້ອງຄວນຈະເຮັດແນວໃດ ?”

ຜູ້ຂຽນ ເຈັບຫົວນໍາ ເນີ ນ້ອງເອີຍ !!! ນ້ອງ“P” ຮັກແຟນຫຼາຍ ແມ່ນບໍ່?ຜູ້ຂຽນຄຶດວ່າ ນ້ອງຄົງຈະບໍ່ກ້າຕັດສີນໃຈໄປຮຽນໄດ້ດອກ !!! ຖາມໃຈນ້ອງເອງ ກໍ່ຮູ້ແລ້ວລະ! ບໍ່ຕ້ອງຖາມຜູ້ຂຽນກໍ່ໄດ້  ລະຫວ່າງ ຄວາມຮູ້ ແລະ ຜູ້ຊາຍດີໆ ນ້ອງຈະເລືອກຫຍັງ ?

ເຖິ່ງນ້ອງບໍ່ສາມາດແຕ່ງດອງ ໃນເວລານີ້ ,ນ້ອງ ອາດຈະພະຍາຍາມ ສ້າງສີ່ງໃດສີ່ງໜື່ງໃຫ້ເຮັດໃຫ້ແຟນໝັ້ນໃຈ ເຊື່ງບາງເທື່ອມັນອາດຈະນອກຫຼັກການ ແຕ່ ກໍ່ບໍ່ມີຜົນກະທົບ ຕໍ່ໃຜຄົນໜື່ງ ແລະ ຜົນຕໍ່ສວ່ນລວມ ຕົວຢ່າງ ໃຊ້ວີທີການທາງປະເພນີ ຮີດຄອງ ແບບ “ໝັ້ນໝາຍ” …ຖ້າແຟນຍັງບໍ່ໝັ້ນໃຈ ກໍ່ອາດ ໃຊ້ວິທີ ໃດທີ່ນ້ອງຄຶດວ່າ ຈະມັດໃຈ ແຟນ ໃຫ້ຟັງຄວາມນ້ອງ ແລະ ເຫັນໃຈນ້ອງ ເຮັດໃຫ້ລາວ ຮັກນ້ອງ ແລະ ຂາດນ້ອງບໍ່ໄດ້ ຄືກັນກັບຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ ນ້ອງມີຕໍ່ລາວ….ຄຶດວ່າ  ຖ້າລາວຮັກນ້ອງແທ້ໆ ລາວຄວນ ຈະເຮັດໃຫ້ນ້ອງເຮັດສີ່ງທີ່ນ້ອງຕ້ອງການ ເຊິ່ງແມ່ນມີຜົນປະໂຫຍດທີ່ດີ ຕໍ່ນ້ອງເອງ,ຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ໃນອະນາຄົດຍັງເປັນປະໂຫຍດກັບລາວເອງອີກ, ຄຶດວ່າ ຖ້າລາວເປັນຜູ້ໃຫຍ່ເຕັມຕົວລາວຄວນມີເຫດຜົນ  ລອງພະຍາຍາມເບີ່ງເນີ ! ຖ້າແນວໃດ ລາວກໍ່ບໍ່ຍອມ ນ້ອງກໍ່ຕ້ອງຕັດສິນໃຈ ວ່າຈະຮຽນ ຫຼື ຈະເອົາຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ເປັນແຟນ

ຜູ້ຂຽນມັກເວົ້າໃຫ້ກັບ ໄວໜຸ່ມຫຼາຍຄົນວ່າ “ຄົນເຮົາ ເກີດມາບໍ່ແມ່ນຈະເຮັດໄດ້ຕາມທີ່ຕົນເອງ ຕ້ອງການໄດ້ໝົດທຸກຢ່າງ ມີສີ່ງທີ່ໄດ້ ແລະ ມີສີ່ງທີ່ເສຍ ຄຽງຄູ່ກັນ”

ຂອບໃຈ ເນິ ທີ່ນ້ອງໂທມາສົນທະນາກັບຜູ້ຂຽນ ຖ້າມີຫຍັງ ໂທມາອີກກໍ່ໄດ້ເນາະ

 

ສະບັບໜ້າພົບກັນໃໝ່