“ ນ້ອງເຮັດຫຼີ້ນໆ ແຕ່ເຂົາເຮັດແທ້ ! ”

ຄໍາບູຮານເພີ່ນມັກເວົ້າວ່າ “ເວົ້າຫຼີ້ນ ມັກກາຍເປັນແທ້”   ແມ່ນບໍ່ນ້ອງ ? ຄວາມຮັກ ຖ້າຖືວ່າເປັນເລື່ອງຫຼີ້ນໆ ນັ້ນກໍບໍ່ຖືວ່າເປັນຄວາມຮັກທີ່ແທ້ຈິງ “ຮັກກັນແບບຫຼີ້ນໆ”ຄໍາເວົ້າມັນກໍ່ບອກຢ່າງຈະແຈ້ງຢູ່ແລ້ວວ່າ“ຫຼີ້ນ”ບໍ່ແມ່ນ“ແທ້”…ແມ່ນບໍ່? ໄວໜຸ່ມທຸກມື້ນີ້ ອາດຈະຖືວ່າ“ຮັກກັນແບບຫຼີ້ນໆ” ແມ່ນເປັນພາກສ່ວນໜື່ງຂອງຄວາມຮັກ

ເອົາລະ ! ເຖີງຢ່າງໃດມັນກໍ່ເປັນຄວາມຮັກຄືກັນຫັ້ນລະ ! ແຕ່ວ່າ ຄວາມຮັກ ນັ້ນມັນຈະເລິກເຊີງຂະໜາດໃດ ? ເຖີງແມ່ນວ່າຄວາມຮັກໄວໜຸ່ມທຸກມື້ນີ້ ຈະຖືເປັນຂອງຫຼີ້ນໆ  ທໍາມະດາ  “ ຫຼີ້ນກັນພໍມ່ວນແລ້ວເລີກກັນ” ແຕ່ມັນກໍຍັງປາດສະຈາກບໍ່ໄດ້ ທີ່ຈະມີໄວໜຸ່ມ ຕ້ອງມາ ນັ່ງເສຍໃຈ, ເຈັບປວດຮ້ອງໄຫ້, ຍ້ອນຖືຄວາມຮັກເປັນເລື່ອງຫຼີ້ນໆນີ້ເອງ …ຜູ້ຂຽນຂໍຢັ້ງຢືນວ່າ ເຄີຍມີໄວໜຸ່ມຊາຍໂທມາລະບາຍຄວາມຮັກ ໃນເລື່ອງນີ້ ມາຫຼາຍຄົນ

ໃນເທື່ອນີ້, ຜູ້ຂຽນໄດ້ສົນທະນາກັບ ນ້ອງສາວ“D” ນາມສົມມຸດ, ເຊື່ງເລີ່ມຕົ້ນຈາກ SMS ສຸດທ້າຍນ້ອງກໍ່ກ້າຫານຕັດສິນໃຈ ລົມກັບຜູ້ຂຽນໂດຍຜ່ານໂທລະສັບ ໂດຍທີ່ນ້ອງ“D”ບອກວ່າ ລົມກັນໂທລະສັບຈະ ຄັກໃຈກວ່າ ! ແລະ ນ້ອງກໍ່ຍັງເປັນຄົນເວົ້າຫຼາຍກວ່າທີ່ຜູ້ຂຽນຄຶດໄວ້

ນ້ອງ“D” ເປັນຍິງໜຸ່ມອາຍຸ 22 ປີ ທີ່ກໍາລັງຮຽນຢູ່ ມຊ, ສໍາລັບພາກວິຊາໃດນັ້ນນ້ອງ “D”ບໍ່ກ້າເປີດເຜີຍ, ນ້ອງ“D”ຄຸ້ນເຄີຍກັບ ເພື່ອນຊາຍຄົນໜື່ງ ເປັນຄົນມີຖານະຂ້ອນຂ້າງດີ ຮຽນໃນຫ້ອງດຽວກັນ ,ເນື່ອງຈາກວ່າ ນ້ອງ“D”ເປັນຄົນຕ່າງແຂວງເຂົ້າມາຮຽນໃນເມືອງຫຼວງ ດັ່ງນັ້ນ,ບາງເທື່ອນ້ອງກໍ່ມີບາງສີ່ງບາງຢ່າງຂາດເຂີນ ເພື່ອນຊາຍຄົນນີ້ລະ!ມັກຊ່ວຍເຫຼືອຕະຫຼອດ,ໃນຕອນທີ່ນ້ອງ“D”ມາຮຽນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃໝ່ໆ, ບໍ່ທັນລື້ງເຄີຍສະຖານທີ່ຕ່າງໆ, ເພື່ອນຊາຍຄົນນີ້ ມັກອາສາພາໄປ ຊື້ເຄື່ອງຂອງ…ແລະຈົນເຖີງປັດຈຸບັນ ເພື່ອນຊາຍຄົນນີ້ ກໍ່ຍັງຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍ ເອົາລົດຈັກໃຫ້ຢືມ ເລື້ອຍໆ…ເພື່ອນຊາຍຄົນນີ້ ມັກພານ້ອງ“D”ໄປເຮືອນພີ່ນ້ອງຂອງລາວເລື້ອຍໆ ລາວເປັນສຸພາບບຸລຸດທີດີ,ບໍ່ເຄີຍລ່ວງເກີນ ຫຼືເຮັດສີ່ງທີ່ບໍ່ດີກັບນ້ອງ“D”

ເພື່ອນຊາຍຄົນນີ້ມັກຖາມນ້ອງ“D”ເລື້ອຍໆວ່າ “ ເຈົ້າເຄີຍມີແຟນແລ້ວບໍ່?” ນ້ອງມັກຕອບເຂົາແບບຫຼີ້ນໆວ່າ

“ ບໍ່ເຄີຍ” ລາວຖາມວ່າ ເຄີຍມີ ຜູ້ຊາຍມາສົນໃຈບໍ່ ? ນ້ອງກໍ່ຕອບຫຼີ້ນໆວ່າ “ບໍ່ເຄີຍ ” (ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງບໍ່ແມ່ນແນວນັ້ນ) ແລະ ສຸດທ້າຍລາວກໍ່ຖາມວ່າ  “ ເຈົ້າຢາກມີແຟນບໍ່?” ນ້ອງ ກໍ່ມັກຕອບຫຼີ້ນໆວ່າ “ ຢາກມີ ແຕ່ບໍ່ມີຜູ້ຊາຍໃດດອກສົນໃຈ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ກໍຢາກມີຄົນໃກ້ຊິດນີ້ລະຈື່ງເຊື່ອໃຈໄດ້”

ຫຼັງຈາກນັ້ນເປັນຕົ້ນມາ ,ປະກົດວ່າເພື່ອນຊາຍຄົນນີ້ ມີຄວາມສະໜິດສະໜົມ ນ້ອງ“D” ຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ເລີ່ມມີອາການຫຶງຫວງ , ແລະ ຄືກັນກັບວ່າລາວມີຄວາມບໍ່ສະບາຍໃຈ ເມືອເຫັນນ້ອງ“D”ນັ່ງລົມກັບໝູ່ຜູ້ຊາຍຄົນອື່ນ …ລາວສະແດງອາການແບບບໍ່ພໍໃຈ ແລ້ວບອກວ່າ“ ຢ່າລືມຄໍາເວົ້າຂອງຕົນເອງ” ນ້ອງ“D”ແປກໃຈວ່າ ຕົນເອງໄດ້ເວົ້າຫຍັງລົງໄປກ່ອນໜ້ານັ້ນ , ແລະເປັນຫຍັງລາວຕ້ອງມາຈິງຈັງກັບນ້ອງເອົາແທ້ເອົາວ່າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄໍາເວົ້າທີ່ນ້ອງເວົ້າຫຼີ້ນໆ ເມື່ອຕອນທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃໝ່ ….

ປັດຈຸບັນນີ້ ລາວພະຍາຍາມ ຕິດຕາມນ້ອງ ແລະ ພະຍາຍາມ ຂັດຂວາງຜູ້ຊາຍທີ່ຈະເຂົ້າມາຫານ້ອງ …ນ້ອງໄດ້ບອກກັບລາວເປັນຄວາມຈິງວ່າ ນ້ອງເວົ້າຫຼີ້ນໆ ແລະ ບໍ່ຖືເປັນເລື່ອງຈິງໃຈ ແລະມີຄວາມນັບຖືລາວຄືກັບເພື່ອນສະໜິດຄົນໜື່ງ

ປັດຈຸບັນນີ້ ນ້ອງ“D”ອຸກໃຈ ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດແນວໃດກັບລາວດັ່ງນັ້ນຈື່ງໂທມາສົນທະນາກັບຜູ້ຂຽນ….

ຜູ້ຂຽນ ຂໍເວົ້າແບບບໍ່ໜ້າອາຍເນາະ “ສົມນໍາໜ້າ!” ຄວາມຮັກມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຫຼີ້ນ ໃດນ້ອງເນີ ! ເປັນຫຍັງຈື່ງໄປເວົ້າຫຼີ້ນ, ນ້ອງຮູ້ບໍ່ ຄົນທີ່ເຂົາມີຄວາມຮັກທີແທ້ຈິງເຂົາຈະຖືວ່າມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຫຼີ້ນ ແລະ ເຂົາກໍ່ຈະຮັກແທ້, ບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບນ້ອງນັດໝາຍກັບໝູ່ຄົນໜື່ງເພື່ອຈະໄປເບີ່ງຮູບເງົາ ນ້ອງກຽມນຸ່ງເຄື່ອງ

ລໍທ້າ ເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງແຕ່ສຸດທ້າຍໝູ່ຄົນນັ້ນກໍ່ບໍ່ມາຫາ , ແລະ ສຸດທ້າຍໝູ່ຂອງນ້ອງກໍ່ໂທມາບອກວ່າ “ຂ້ອຍລືມວ່າ ຂ້ອຍຄາວຽກ ຂ້ອຍບໍ່ສາມາດໄປເບີ່ງຮູບເງົາກັບເຈົ້າ”ໃນເວລານີ້ນ້ອງຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ?….ມັນກໍ່ຄືກັນກັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງໝູ່ຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ທີ່ມີກັບນ້ອງໃນເວລານີ້ລະ !

…ຜູ້ຂຽນຂໍຢັ້ງຢຶນ(99,99%) ວ່າ ຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ລາວມີຄວາມຮັກຢ່າງຈິງໃຈ ແລະ ຈີງຈັງກັບນ້ອງ ,ເຖີງນ້ອງບໍ່ຮັກລາວແຕ່ກໍ່ບໍ່ຄວນຈະເຮັດໃຫ້ລາວເສຍໃຈ ນ້ອງ“D”ຄວນຄ່ອຍອະທິບາຍ ໃຫ້ລາວເຂົ້າໃຈ ບາງເທື່ອລາວອາດຈະບໍ່ເຄີຍຮັກຜູ້ຍິງຜູ້ໃດມາກ່ອນໃນຊີວິດ ,ສະນັ້ນຄວາມຮັກທໍາອິດທີ່ລາວມີຕໍ່ນ້ອງ ມັນຈື່ງເຮັດໃຫ້ລາວຖອກເທ ທຸກຢົດເລືອດແລະວີນຍານ (ວ້າວ! ເກີນໄປ ເນາະ)…ນ້ອງ“D” ເປັນຫຍັງບໍ່ທົດລອງຮັກລາວແບບຫຼີ້ນໆ ພໍບໍ່ໃຫ້ລາວເສຍໃຈ …ບາງເທື່ອດົນໄປນ້ອງອາດຈະຮັກລາວແທ້ ….

ເອົາລະ !ເລື່ອງທັງໝົດ,ມັນເກີດຂື້ນແມ່ນສາເຫດມາຈາກນ້ອງ …ດັ່ງນັ້ນ ນ້ອງຕ້ອງແກ້ໄຂດ້ວຍຕົວນ້ອງເອງ ເດີນ້ອງເດີ ! ແຮະ!ແຮະ!

ສະບັບໜ້າພົບກັນໃໝ່