ແຂວງຈຳປາສັກ

ມູນເຊື້ອ 60 ປີ

ຄຊປປລ ແຂວງຈຳປາສັກ ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນຕ່າງໆ
ລົງອວຍພອນທະຫານແນວໜ້າ.