ຄຊປປລ ອົງການ

1. ຄຊປປລ ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ

2. ຄຊປປລ ໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ

3. ຄຊປປລ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ

4. ຄຊປປລ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

5. ຄຊປປລ ສະຖາບັນການເມືອງ-ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ

6. ຄຊປປລ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

7. ຄຊປປລ ສູນກາງ ແນວລາວສ້າງຊາດ

8. ຄຊປປລ ສູນກາງ ສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າແຫ່ງຊາດລາວ

9. ຄຊປປລ ສູນກາງ ສະຫະພັນກຳມະບານລາວ

10. ຄຊປປລ ສູນກາງ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ

11. ຄຊປປລ ຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ

12. ຄຊປປລ ຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ

13. ຄຊປປລ ກວດກາສູນກາງພັກ

14. ຄຊປປລ ສຳນັກງານປະທານປະເທດ

15. ຄຊປປລ ຫໍພິພິທະພັນໄກສອນພົມວິຫານ

16. ຄຊປປລ ສະພາແຫ່ງຊາດ

17. ຄຊປປລ ໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ

18. ຄຊປປລ ສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

19. ຄຊປປລ ອົງການກາແດງລາວ

20 ຄຊປປລ ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ