ເລຂາ ຄຊປປລ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ-ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເລຂາ ຄຊປປລ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ລົງ ນາມເຊັນບົດບັນທຶກຮ່ວມກັນ ກ່ຽວກັບວຽກງານພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ, ປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ- ເຍົາວະຊົນ ໃຫ້ຮັກທ່ານຜູ້ນຳ, ຮັກທຳມະຊາດ, ຮັກສິ່ງແວດລ້ອມແຕ່ນີ້-ປີ 2019

photo-92