ທ່ານ ມະໄລທອງ ກົມມະສິດ ຄະນະຊາວໜຸ່ມກະຊວງວິທະຍາສາດ-ເຕັດໂນໂລຊີມອບຄອມພິວເຕີ 3 ຊຸດ ໃຫ້ຄະ ຄຊປປລ ແຊວງ ໃນວັນປິດສະຫຼຸບກິດຈະກຳອ້ານ-ເອື້ອຍສອນພາສາອັງກິດໃຫ້ນ້ອງ

1photo-5