ພຽງແຕ່ປຸກຜັກຊະນິດນີ້ໃນບ້ານ ກໍ່ຊ່ວຍໄລ່ໜູ ແມງມຸມ ແລະແມງໄມ້ຕ່າງໆ ໃຫ້ຫາຍໄປໄດ້ຢ່າງງ່າຍໆ

108idea

ພຽງແຕ່ປຸກຜັກຊະນິດນີ້ໃນບ້ານ ກໍ່ຊ່ວຍໄລ່ໜູ ແມງມຸມ ແລະແມງໄມ້ຕ່າງໆ ໃຫ້ຫາຍໄປໄດ້ຢ່າງງ່າຍໆ

ຫາກເຈົ້າປຸກຜັກຊະນິດນີ້ໃນບ້ານ ເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ເຫັນໜູ ແມງມຸມ ຫຼື ແມງໄມ້ຊະນິດອື່ນໆອີກຕໍ່ໄປ!
ເປັນເລື່ອງບໍ່ຕາຍິນຢິນດີນເທົ່າໃດທີ່ສາຍພັນທີ່ມີຈຳນວນຫຼາຍ ທີ່ສຸດໃນໂລກ ຄື ແມງໄມ້ ຊຶ່ງມັນມີຫຼາຍເຖິງ 200 ລ້ານຊະນິດ ພວກມັນເປັນຕົວແທນຂອງສັດບໍ່ມີກະດູກສັນຫຼັງໃນກຸ່ມໄຟລຳອາໂທຣ ໂພດາ ນັ້ນຄືສັດທີ່ຮ່າງກາຍສາມາດແບ່ງໄດ້ຫຼາຍສ່ວນ ແລະ ລຳຕົວປົກຄຸມດ້ວຍເປືອກ ຫຼື ເອິ້ນອີກຢ່າງວ່າໂຄງກະດູກພາຍນອກ

ຄົນປົກກະຕິທົ່ວໄປຊັງພວກມັນ ແລະ ເບິ່ງວ່າພວກມັນເປັນອັນຕະລາຍ ແມງບາງປະເພດກິນພືດ ບາງປະເພດກິນເນື້ອ ເຈົ້າອາດບໍ່ເຄີຍຮູ້ວ່າ ແມງໄມ້ເປັນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນໃນວົງຈອນທາງຊີວະພາບຂອງທຳມະຊາດ

ພືດມະຫັດສະຈັນຕໍ່ຕ້ານພະຍາດລະບາດ
ບົດບາດສຳຄັນຂອງແມງໄມ້ຄືຍ່ອຍສະລາຍສານອິນຊີ ພວກມັນເປັນຕົວແທນສຳຄັນໃນການຖ່າຍລະອອງ ຊຶ່ງນັ້ນເຮັດໃຫ້ພວກມັນມີຄວາມສຳຄັນໃນລະບົບສິ່ງແວດລ້ອມ ພວກມັນມີຄວາມສຳຄັນທາງຊີວະພາບ

ແຕ່ກໍຄືເກົ່າ ບໍ່ມີໃຜຕ້ອງການໃຫ້ພວກມັນຢູ່ໃກ້ຫຼືຢູ່ໃນບ້ານ ເຮົາມີວິທີປ້ອງກັນແມງໄມ້ທີ່ອັດສະຈັນ ຊຶ່ງບໍ່ມີພິດຄືກັບຢາຂ້າແມງໄມ້ທີ່ວາງຂາຍຢູ່ໃນຮ້ານຄ້າ ແຖມວິທີນີ້ຍັງໃຊ້ໄດ້ຜົນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍກວ່າ ນອກເໜືອຈາກບ້ານຂອງເຈົ້າຈະປາດສະຈາກແມງໄມ້ ແລະ ໜູ ບ້ານຂອງເຈົ້າຍັງຈະກາຍມາເປັນບ້ານທີ່ສະອາດ ແລະ ສົດຊື່ນດ້ວຍ

ທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການກໍຄື ຫອມລາບ ສະໝຸນໄພກິ່ນຫອມທີ່ມີສັບພະຄຸນທັງທາງຢາແລະ ຫອມສົດຊື່ນ
ວິທີໃຊ້: ກ່ອນອື່ນເຈົ້າຕ້ອງເຮັດ ຊາໃບຫອມລາບເຂັ້ມຂຸ້ນ ເທມັນລົງໄປໃນກວດສະເປ ແລະ ເອົາມັນສີດຕາມມຸມອ້ອມຮອບບ້ານຂອງເຈົ້າ ງ່າຍໆພຽງເທັ່ານີ້ແຫຼະ ແນວໃດກໍ່ຕາມ ຄວນສີດໃຫ້ຄອບຄຸມໄປເຖິງຂອບປ່ອງຢຽມ ແລະ ມຸມປະຕູດ້ວຍ ແມງໄມ້ທີ່ຢູ່ໃນບ້ານເຈົ້າເມື່ອໄດ້ກິ່ນຂອງໃບຫອມລາບ ຈະພາກັນໜີອອກມາຈາກບ້ານເຈົ້າຢ່າງແນ່ນອນ

ນີ້ຄືວິທີໄລ່ແມງໄມ້ຕາມທຳມະຊາດຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ບ້ານຂອງເຈົ້າມີກິ່ນຫອມ ບໍ່ມີແມງໄມ້ ແລະ ໜູບໍ່ກ້າກັບມາວົນໃຈອີກ

ນຳສະເໜີໂດຍ: ພູວິໄລ ທອງລີວົງ