ກິນຊີ້ນສຸກຫຼາຍອັນຕະລາຍເຖິງສອງເທົ່າ

ກິນຊີ້ນສຸກຫຼາຍອັນຕະລາຍເຖິງສອງເທົ່າ

ກິນຊີ້ນສຸກຫຼາຍອັນຕະລາຍເຖິງສອງເທົ່າ

ມະຫາວິທະຍາ ໄລເທັກຊັສໄດ້ວິໃຈພົບວ່າ: ການກິນຊີ້ນສຸກໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ມັກກິນຊີ້ນສຸກຫຼາຍເກີນໄປຈະ ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງເຮັດໃຫ້ເປັນພະຍາດມະເຮັງກະເພາະອາຫານຫຼາຍຂື້ນ, ຍ້ອນເຫດຜົນວ່າ: ການຈືນ, ປີ້ງຫຼືເຜົາຈົນໄໝ້ເຮັດໃຫ້ເກີດສານເຄມີທີ່ເປັນສາເຫດຂອງມະເຮັງ ຂື້ນ.
ຜົນການວິໄຈເທື່ອນີ້ໄດ້ພົບມາຈາກການ ທົດລອງກັບຄົນຈໍານວນ 1700 ຄົນ, ໃຊ້ເວລາດົນ 12 ປີສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມການວິໄຈພະຍາດມະເຮັງສະຫະລັດອາເມລິກາ ກ່າວວ່າ: ຜູ້ທີ່ກິນຊີ້ນຜ່ານການປຸງແຕ່ງໃຫ້ສຸກຫຼາຍເກີນໄປຈະສ່ຽງເປັນ ພະຍາດມະເຮັງກະເພາະອາຫານຫຼາຍກວ່າ.

ຜູ້ທີ່ກິນຊີ້ນສຸກແຕ່ທາງນອກທາງໃນຍັງແດງຢູ່ເຊິ່ງຄວາມສ່ຽງນີ້ ສູງເຖິງ 2 ເທົ່າໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ມັກກິນສະເຕັກ, ໝູເຄັມຫຼືເຜົາອົບຄວນ,ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຊີ້ນງົວຫຼືຊີ້ນແບ້ອ່າວ ດໍາຫຼືສຸກເກີນໄປແຮ່ງຈະມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍທີ່ສຸດລວມທັງຊີ້ນປາຈືນ ແລະໄກ່ຈືນສຸກໆກອບໆກໍ່ສ່ຽງເປັນພະຍາດມະເຮັງຄືກັນ.

ໂດຍສານເຄມີເຮັດໃຫ້ມີພະຍາດມະເຮັງໄດ້ມີທັງໝົດ 3 ຊະນິດໃຫຍ່ໆເຊິ່ງສາມາດເອີ້ນລວມກັນໄດ້ວ່າ: ສານປະກອບເຮເທີໂຣໄທລິກເຊິ່ງມັນຈະເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃຫ້ເປັນມະ ເຮັງຫຼາຍຂື້ນເຖິງ 2 ເທົ່າເຄິ່ງ.

ນອກນັ້ນ, ສໍານັກງານມາດຕະຖານອາຫານຍັງເຕືອນອີກວ່າ: ການກິນອາຫານສຸກທດິບທທີ່ມີສີແດງນັ້ນ, ກໍ່ສາ ມາດເຮັດໃຫ້ເປັນພະຍາດອາຫານເປັນພິດໄດ້ຄືກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານຄວນຫັນມາກິນອາຫານທີ່ຜ່ານການປຸງແຕ່ງທີ່ສຸກພໍດີກິນພ້ອມທັງ ກິນພັກແລະໝາກໄມ້ໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ.

ນຳສະເໜີໂດຍ: ພູວິໄລ ທອງລີວົງ

********************************************************************************