ແຈ້ງການ

 

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຳ​ມະ​ນາ​ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ໜຸ່ມ ອາ​ຊຽນ+3 2018

ສອບເສັງເອົາລັດຖະກອນປີ 2017

ສອບເສັງເອົາລັດຖະກອນປີ 2017

ແຈ້ງການນຳໃຊ້ປື້ມກົດລະບຽບ ຄຊປປລ

ແຈ້ງການນຳໃຊ້ປື້ມກົດລະບຽບ ຄຊປປລ

ແຈ້ງການລາຄາຄ່າປື້ມກົດລະບຽບ ຄຊປປລ

ແຈ້ງການລາຄາຄ່າປື້ມກົດລະບຽບ ຄຊປປລ

ແຈ້ງການໃຫ້ກະຊວງອົງການແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ໃຫ້ຮີບໂຮມເອົາຂໍ້ມູນສົ່ງໃຫ້ກັບສູນກາງ ຊປປລ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *