ສະຫາຍ ນິສັນ ຈັນທະວົງ ຖືເອົາການລ້ຽງເປັດພັນໄຂ່ສ້າງລາຍໄດ້ເສີ່ມໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ

ຕໍ່ກັບວຽກດີຄົນເດັ່ນ ສາມາດກາຍເປັນຄອບຄົວຕົວແບບ ໜັງສືພິມຊາວໜຸ່ມລາວ ສະບັບນີ້ທາງທິມງານຈະນຳພາທ່ານຜູ້ອ່ານມາຮູ້ຈັກກັບຄອບຄົວຂອງ ສະຫາຍ ນິສັນ ຈັນທະວົງ ແລະ ນ. ວິໄລພອນ ຈັນທະວົງ ປະຊາຊົນບ້ານຕຶກ ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ ແຂວງຄຳມ່ວນ ທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ເວລາວ່າງໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ ໂດຍຖືເອົາການລ້ຽງເປັດພັນໄຂ່ເປັນຫຼັກ ແລະ ຈະຫຍາຍພັນຂຶ້ນເລີ້ອຍມາ ຈົນສາມາດກາຍເປັນສິນຄ້າສ່າງລາຍຮັບເຂົ້າແກ່ຄອບຄົວ ຫຼັງຈາກຮັກຄ່າຕົ້ນທຶ່ນໃຊ້ຈ່າຍສິ່ງຈຳເປັນຕ່າງໆ ສະເລ່ຍລາຍຮັບໄດ້ເດືອນລະ 3.000.000 ຫາ 4.000.000 ກີບ ຕໍ່ເດືອນ.  ເພື່ອປະຕິບັດຕາມແຜນຍຸດທະສາດຂອງພັກ ແລະ ລັດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແຕ່ລະສະໃໝ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຍຸດທະສາດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ປະເທດຊາດຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຊິ້ນເຊີງ, ພ້ອມນີ້ຍັງເປັນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການສົ່ງເສີມທາງດ້ານການຜະຫຼິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ໂດຍອີງໃສ່ບ່ອນທີ່ມີເງືອນໄຂສະດວກ ເໝາະສົມ ແລະ ມີທ່າແຮງຕົ້ນຕໍ່ດັ່ງຄອບຄົວຂອງສະຫາຍສະຫາຍ ນິສັນ ຈັນທະວົງ ແລະ ນ. ວິໄລພອນ ຈັນທະວົງ ປະຊາຊົນບ້ານຕຶກ ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ ແຂວງຄຳມ່ວນ ກໍ່ແມ່ນອີກຄອບຄົວໜຶ່ງ ທີ່ໃຊ້ເວລາວ່າງໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ. ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນວຽກງານທີ່ພັກ-ລັດມອບໝາຍໃຫ້ແລ້ວ ທຸກໆມື້ພາຍຫຼັງເລືອກຈາກວຽກງານ ກັບບ້ານມາ ສະຫາຍ ພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວກໍ່ໄດ້ຖືເອົາການລ້ຽງເປັດພັນໄຂ່ເປັນອາຊີບສຳຮອງ ໂດຍເບື້ອງຕົ້ນມີເປັດພໍ່ແມ່ພັນພຽງແຕ່ 50-60 ໂຕ, ອາໃສລ້ຽງແບບທຳມະຊາດ ແລະ ເວລາພັກໄຂ່ ຂະຫາຍພັນ ກໍ່ແມ່ນໃຫ້ແມ່ເປັດພັກເອງ ຜົນໄດ້ຮັບຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ເທົ່າທີ່ຄວນ ແລະ ມີການຊັກຊ້າ ບໍ່ທັນຕາມລູກຄ້າຕ້ອງການ.
ຍ້ອນມີການຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນປັດຈຸບັນຄອບຄົວຂອງສະຫາຍ ນິສັນ ຈັນທະວົງ ໄດ້ເພີ່ມຈຳນວນແມ່ເປັດຂຶ້ນຈຳນວນ 300 ກວ່າໂຕ ແລະ ໄດ້ຊື້ຕູ້ພັກໄຂ່ມາໄວ້ພັກເພື່ອເບາະລູກເປັດນ້ອຍຂາຍຕາມທີ່ລູກຄ່າຕ້ອງການ ຫຼື ເວລາຂະຫຍາຍແມ່ພັນເພີ່ມຕືມ, ໃນແຕ່ລະມື້ສາມາດເກັບໄຂ່ຂາຍໄດ້ຈຳນວນ 240-260 ໜ່ວຍ ຕໍ່ມື້, ສະຫາຍຍັງບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າເນື່ອງຈາກວ່າເປັດຊຸດນີມັນມີອາຍຸຫຼາຍປີແລ້ວ ຖ້າເປັນເປັດທີ່ມີອາຍຸ 1 ຫາ 2 ປີ ແມ່ນຈະອອກໄຂ່ໄດ້ຫຼາຍກວ່ານີ້, ສາມາດເກັບໄຂ່ໄດ້ 90 ຫາ 95 ເປີເຊັນ ຂອງຈຳນວນແມ່ເປັດທີ່ມີ. ສວນຕະຫຼາດຈຳໜ່າຍແມ່ນຈະມີລູກຄ້າຂາປະຈຳມາຮັບເອົາຄາທີ່ ແລະ ສ່ວນໜຶ່ງກໍ່ອາໃສ ນ. ວິໄລພອນ ຈັນທະວົງ (ຜູ້ເປັນເມຍ) ໃນແຕ່ລະມື້ຈະນຳເອົາໄຂ່ເປັດ, ລູກເປັດນ້ອຍ ໄປຂາຍທີ່ຕະຫຼາດຊຸມຊົນ ຕະຫຼາດບ້ານຕຶກ, ໃນແຕ່ລະມື້ແມ່ນເຫັນວ່າໄດຂາຍດີພໍສົມຄວນເປັນໜ້າເພິງພໍໃຈ, ນອກຈາກຈະລ້ຽງເປັດແລ້ວທາງຄອບຄົວຍັງໄດ້ລຽງ ຫ່ານ, ໄກ່, ໝູ, ກະຕ່າຍ ແລະ ຍັງໄດ້ມີພືດຜົນລະປູກອີກຈຳນວນໜຶ່ງ ເມື່ອເຫຼືອກິນກໍ່ນຳເອົາໄປຂ່າຍເປັນລາຍໄດ້ເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວຕື່ມອີກ.

ຈາກຄວາມດຸໝັ່ນຂະກຍັນພຽງຂອງຄອບຄົວສະຫາຍ ນິສັນ ຈັນທະວົງ ໄດ້ກາຍເປັນຄອບຄົວຕົວແບບຂອງບ້ານຕຶກ ເມືອງເຊບັ້ງໄຊ ແຂວງຄຳມ່ວນ. ຈາກແຮງງານພາຍໃນຄອບຄົວຂອງສະຫາຍ ນິສັນ ຈັນທະວົງ ບວກກັບຄວາມດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽງ ໂດຍນຳໃຊ້ເວລາວ່າງໃຫ້ເປັນປະໂຫດ ປັດຈຸບັນເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວຂອງຕົນມີຖານະດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ຊີ່ວິດການເປັນຢູ່ກໍ່ດີຂືຶ້ນ ລູກເຕົ້າທຸກຄົນກໍ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາທີ່ດີ.

ຖ້າທ່ານໃດມີຄວາມສົນໃຈ ຫຼື ຢາກໄດ້ບົດຮຽນ ເພື່ອແລກປ່ຽນປະສົມການໃນການລ້ຽງ ກໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາຄອບຄົວເພິ່ນໄດ້ທີ່ໝາຍເລກໂທລະສັບ 020  5453 5289 (ຄອບຄົວສະຫາຍ ນິສັນ ຈັນທະວົງ ປະຊາຊົນບ້ານຕຶກ ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ ແຂວງຄຳມ່ວນ)

ໂດຍ: ສ.ສັນທະນາ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *