ສູນກາງ ຊປລ ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຮ່າງນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນແຫ່ງຊາດ

ໃນວັນທີ 28 ສິງຫາ 2018 ນີ້ ຢູ່ທີ່ສູນກາງ ຊປລ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຮ່າງນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນແຫ່ງຊາດຂຶ້ນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ອາລຸນໄຊ ສູນນະລາດ ກໍາມະການສໍາຮອງສູນກາງພັກ ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງ ຊປລ ທ່ານ ຟຣີເດີຣິກາ ເມເຈິ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສໍາລັບປະຊາກອນປະຈໍາ ສປປ ລາວ ມີບັນດາທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ພ້ອມດ້ວຍແຂກຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານ ແລະ ຄໍານິຍາມລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບສາກົນ ຮ່າງນະໂຍບາຍນີ້ ໄດ້ກວມເອົນກຸ່ມອາຍຸຢ່າງກວ້າງຂວາງຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 10 ປີ ຫາ 35 ປີ. ແຕ່ຮ່າງນະໂຍບາຍນີ້ ກໍຮັບຮູ້ກຸ່ມອາຍຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງແຕ່ລະກຸ່ມພາຍໃນກຸ່ມອາຍຸທີ່ກວມເອົານັ້ນ. ທ່ານ ອາລຸນໄຊ ສູນນະລາດ ກ່າວວ່າສໍາລັບ ສປປ ລາວ ແມ່ນປະເທດໜຶ່ງທີ່ມີປະຊາກອນໜຸ່ມເກືອບເຄິ່ງໜຶ່ງ ຫຼື ປະມານ 49.1% ແມ່ນປະຊາກອນໃນກຸມອາຍຸ10-34ປີ, ແນ່ນອນກຸ່ມປະຊາກອນນີ້ ເປັນແຮງຂັບເຄື່ອນຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງສະຫວັດດີພາບດ້ານສັງຄົມ ແລະ ຄວາມຈະເລີນທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະເທດ. ເພາະສະນັ້ນ ການລົງທຶນໃສ່ຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ແມ່ນຈຸດໃຈກາງຂອງການປັບປຸງສຸຂະພາບໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ເພີ່ມທະວີຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ການສົ່ງເສີມການພັດທະນາເສດຖະ ກິດສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາ ວະຊົນ ລັດຖະບານຈະຕ້ອງໄດ້ມີການຢືນຢັນ ແລະ ລະບຸຢ່າງຊັດເຈນໃນແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມທຸກຂະບວນການຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຢ່າງຫ້າວຫັນ, ຮ່າງນະ ໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ຂອງ ສປປລາວ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບແຜນງານເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ເປົ້າໝາຍແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັງທີ 8 ແລະ ວິໄສທັດ 2030 ຂອງລັດຖະບານ,ເພື່ອແນ່ໃສ່ຖືເອົາຊາວໜຸ່ມເປັນຈຸດໃຈກາງໃນການພັດທະນາເພື່ອໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດດ້ານປະຊາກອນ.

 

[ພາບ ແລະຂ່າວ ໂດຍ: ຄໍາສິງ ວິໄລຄໍາ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *