ພິທີເຊັນສັນຍາກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມທັກສະຊາວໜຸ່ມຂອງກົມພັດທະນາວິຊາຊີບໜຸ່ມລາວກັບອົງການ DVV

ໃນວັນທີ 3 ພຶດສະພາ 2018ນີ້, ກົມພັດທະນາວິຊາຊີບໜຸ່ມລາວ ສູນກາງ ສຊປລ ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຮ່ວມມືກັບອົງການ DVV ກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມທັກສະຊາວໜຸ່ມໃຫ້ແກ່ບັນດາສູນຝຶກວິຊາຊີບຊາວໜຸ່ມໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃນສົກປີ 2018-2019. ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ນາງ ວິລະວອນ ພັນທະວົງ ຮອງເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງ ສຊປລ ທ່ານ ກາກເຕີ້ນ ສະແລເກີ ຫົວໜ້າຫ້ອງການອົງການ DVV ທ່ານ ຄໍາປຸ່ນ ແກ້ວວິພາກອນ ຮອງຫົວໜ້າກົມພັດທະນາວິຊາຊີບໜຸ່ມລາວ ມີບັນດາຄະນະກົມ ແລະ ພາກສວນທີ່ກ້ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງກໍເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການພັດທະນາ, ບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສູນພັດທະນາວິຊາຊີບຊາວໜຸ່ມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີຄວາມສາມາດເປັນຄູຝຶກ ເພື່ອໄປຝຶກໃຫ້ຊາວໜຸ່ມຢູ່ໃນແຂວງຂອງຕົນ ແລະ ເປີດໂອກາດໃຫ້ບັນດາສູນ ຫຼື ຂະແໜງພັດທະນາວິຊາຊີບໄດ້ມາແລກປ່ຽນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການພັດທະນາວິຊາຊີບໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມ. ນັບແຕ່ປີ 2015 ອົງການ DVV ໄດ້ເຊີນຄູຝຶກມາຈາກ ສູນກາງ ສຊປລ ໄປຝຶກອົບຮົມຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດກ່ຽວກັບວຽກງານຝຶກທັກສະໄລຍະ 2 ປີ. ສໍາລັບສົກປີ 2018-2019 ນີ້ ອົງການ DVV ໄດ້ໃຫ້ງົບປະມານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຝຶກທັກສະຊາວໜຸ່ມ ຫຼື Soft Skills ຈໍານວນ 4.000 ກວ່າຢູໂຣ ຫຼື ປະມານ 52.000.000 ກວ່າກີບ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *