ລາວແອບ ລັກເບີ່ງນ້ອງ !!

ຜູ້ຍິງທີ່ມັກໃສ່ກະໂປ່ງສັ້ນໆ …ຫຼື ໃສ່ຊຸດແບບທີ່ແນມເຫັນຂ້າງໃນໄສ້ພຸງ !!! ຮູ້ຢູ່ວ່າ ເປັນ ແຟນຊັນ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ລະວັງ… ໃນບາງປະເທດ ແມ່ນເກີດມີບັນຫາຍ້ອນຜູ້ຊາຍເອົາກ້ອງວີດີໂອລຸ້ນນ້ອຍ ລັກຖ່າຍ ເອົາ ຂ້າງໃນ​ໄສ້ພຸ່ງ ຂອງຜູ້ຍິງ ແບບບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວ  ,ໃນເມື່ອກ່ອນ ສີ່ງທີ່ຜູ້ຍິງຄວນລະວັງ ແມ່ນ ສະຖານທີ່ປ່ຽວໆ  ແຕ່ປັດຈຸບັນນີ້ ສະຖານທີ່ສາທາລະ, ບ່ອນທີ່ມີຄົນຫຼາຍ, ແຍ້ແອອັດກັນ ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ລະວັງ , ຕົວຢ່າງບາງປະເທດ ໃນ ລົດເມ, ລົດໄຟ, ຂັ້ນໄດເລື່ອນ, ໃນຫ້ອງນໍ້າສາທາລະນະ.

ນອກຈາກໄດ້ເຫັນແຟນຊັນທາງນອກທີ່ ຜູ້ຍິງໃສ່ໃຫ້ຄົນເບີ່ງຢ່າງເປີດເຜີຍແລ້ວ…ຍັງຜູ້ຊາຍບາງຄົນຍັງບໍ່ພໍໃຈເທົ່າທີ່ເຫັນ …ຍັງຢາກເຫັນ ແຟນຊັນທາງໃນຂອງຜູ້ຍີງຕື່ມອີກ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຂໍອະນຸຍາດ… ລັກຖ່າຍແລ້ວ ເກັບໄວ້ເອົາມາເບີ່ງເພື່ອຄວາມສຸກ!!! ຕໍາຫຼວດໄດ້ທໍາການຈັບກຸມ ຜູ້ຊາຍປະເພດນີ້ ໃນບາງປະເທດ, ແລະ ຜ່ານການ ດໍາເນີນຄະດີ ,ແລະກວດສຸຂະພາບຜູ້ຊາຍປະເພດນີ້ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິ ທາງຈິດ !! ແຕ່ມີບາງຄົນລັກຖ່າຍແລ້ວລົງ ທາງ ສືສັງຄົມອອນໄລເພື່ອຂາຍ ຈົນກາຍເປັນທຸລະກິດໃສ່ຊື່ວ່າ “ບີຮ່າຍຊີນ” ( Behind Scene)   ກໍລະນີນີ້ ອາດຈະບໍ່ຜິດປົກກະຕິທາງຈິດ ແຕ່ກາຍເປັນເລື່ອງທຸລະກິດ  ?

ໃນກໍລະນີ ຂອງນ້ອງ  k ອາຍຸ 18 ໂທມາຫາຜູ້ຂຽນ, ຍັງບໍ່ເຖີງຂັ້ນ ຢູ່ໃນກໍລະນີທີ່ເວົ້າໄປຂ້າງເທີ່ງ …ແຕ່ກໍ່ຄວນລະວັງ ເນີ !!

ນ້ອງມີບັນຫາ, ເພາະ ມີເພື່ອນຊາຍ ທີ່ຮຽນ ໃນໂຮງຮຽນດຽວກັນ ແຕ່ຄົນລະຊັ້ນ, ມັກລັກແນມເບີ່ງ ນ້ອງ K ເລື້ອຍໆ , ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ ລັກແນມເບີ່ງ ທາງຫຼັງ ແລະ ທາງຂ້າງເປັນເວລາດົນ… ບາງເທື່ອນ້ອງນັ່ງອ່ານປື້ມໄດ້ເຄີ່ງຫົວ,ພໍນ້ອງຫວງາກຄືນຫຼັງຈື່ງຮູ້ວ່າລາວລັກແນມເບີ່ງ , ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ເວລານ້ອງນັ່ງອ່ານບົດຮຽນ, ຫຼື ບາງເທື່ອ ກໍ່ແມ່ນ ຕອນເຮັດກິດຈະກໍາ , ເຖີງລາວຈະຢືນຢູ່ໄກປານໃດກໍ່ຕາມ ລາວລັກ ແນມເບີ່ງນ້ອງ ເລື້ອຍ ໆ,  ສີ່ງທີ່ນ້ອງບໍ່ ມັກທີ່ສຸດ ແມ່ນຕອນນ້ອງມາ ອອກກໍາລັງກາຍ

ໝູ່ຂອງນ້ອງ K ຫຼາຍຄົນບອກວ່າ ນ້ອງ ຮຸ່ນຄືນາງແບບ, ນ້ອງຄຶດວ່າຈະຮັກສາຮ່າງກາຍຂອງຕົນເອງໃຫ້ດີຄືແນວນັ້ນ ຕະຫຼອດໄປ ກໍ່ເລີຍອອກກໍາລັງກາຍທຸກມື້, ແຕ່ການອອກກໍາລັງກາຍທຸກມື້ນນັ້ນ, ຜູ້ຊາຍຄົນນັ້ນ ກໍ່ມາຮ່ວມອອກກໍາລັງກາຍນໍາ,  ແຕ່ ລາວມັກຢືນຢູ່ ດ້ານຫຼັງ ແລະ ມັກ ລັກແນມ ເບີ່ງເລື້ອຍໆ

ນ້ອງຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍໃຈ… ຄືດວ່າ ຈະບອກໃຫ້ໝູ່ ຮັບຮູ້ ,ແຕ່ ກໍ່ບໍ່ ກ້າ ,ຢ້ານແຕ່ໝູ່ຈະເວົ້າເຢີ້ຍ ໃສ່ … ກໍເລີຍໂທມາປຶກສາ ວ່າ

“ ລາວລັກເບີ່ງແນວນີ້​ໝາຍຄວາມວ່າ ແນວໃດ ? ຄວນຈະບອກ ໃຜດີ?​ ຟ້ອງອານຈານບໍ່ ?”

ຜູ້ຂຽນໄດ້ກ່າວໄປແລ້ວຂ້າງເທີ່ງ ເຊື່ງເປັນເລື່ອງຕົວຢ່າງຂອງບາງປະເທດ… ໃນບ້ານເຮົາອາດຈະຍັງບໍ່ມີ ຫຼື ມີໜ້ອຍ , ແຕ່  ກໍ່ຕ້ອງ “ຕັດໄຟແຕ່ຕົ້ນລົມ” , ແມ່ນຢູ່ດອກວ່າ ຜູ້ຍີງໃສ່ຊຸດ ຕາມແຟນຊັນ ແມ່ນເພື່ອຢາກໃຫ້ ຜູ້ຊາຍເບີ່ງ ແລະ ໄດ້ຮັບຄໍາຍ້ອງວ່າ “ງາມ” ,  ແຕ່ ການເບີ່ງ ມັນກໍ່ມີຫຼາຍລັກສະນະ ,  ບາງເທື່ອ ການເບີ່ງ ມີເຫດຜົນດຽວ ແຕ່ ມີຫຼາຍຈຸດປະສົງ …  ແຕ່ລະຈຸດປະສົງ ແມ່ນມີຫຼາຍແບບວີທີ , ເບີ່ງກັນແບບໜ້າຕໍ່ໜ້າ ກໍ່ແມ່ນ ເບີ່ງເພື່ອຈຸດປະສົງຢາກເຫັນຄົນງານ , ລັກແແອບເບີ່ງດ້ານຫຼັງ ກໍ່ມີຈຸດປະສົງຢາກເຫັນຄົນງາມເຊັ່ນກັນ  ເຊື່ງຜູ້ຊາຍບາງຄົນອາດຂີ້ອາຍ ບໍ່ກ້າເບີ່ງແບບໜ້າຕໍ່ໜ້າ ເລີຍລັກແອບເບີ່ງທາງຫຼັງ , ຫຼື   ເພື່ອຢາກເຫັນຊັດສ່ວນດ້ານຫຼັງ ຍ້ອນວ່າເບີ່ງດ້ານຫຼັງຈະເບີ່ງສ່ວນໃດກໍ່ໄດ້…ເທີ່ງຫຼືລຸ່ມ ..ເພາະຜູ້ຖຶກເບີ່ງບໍ່ຮູ້ຈັກ, ການເຮັດແນວນີ້ ມັນ ສ້າງຄວາມພໍໃຈໃຫ້ຕົນເອງ(ຜູ້ລັກເບີ່ງ) ຢ່າງລົ້ນເຫຼືອ …

ແນວໃດກໍ່ຕາມ ຄໍາວ່າ “ລັກ” ມັນເປັນສີ່ງທີ່ບໍ່ດີ , ເພາະ ຄົນເຮົາ ຕ້ອງເບີ່ງໜ້າກັນ, ລົມກັນ, ເພື່ອຮູ້ຈັກກັນ ແຕ່ການລັກເບີ່ງ ແບບ ເປັນນິໄສ ປະຈໍາວັນ ແນວນີ້, ແລະ ຮູ້ແລ້ວວ່າ ຜູ້ຖຶກເບີ່ງສະແດງອາການບໍ່ພໍໃຈ ແຕ່ຍັງປະຕິບັດຄືເກົ່າ ນີ້ ກໍ່ຖຶວ່າເປັນການລ່ວງເກີນສິດທິກັນ …

ນ້ອງ K ຕ້ອງກ້າຫານບອກໃຫ້ໝູ່ຮູ້ ແລະ ພາໝູ່ ໄປຖາມຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ ແບບໜ້າຕໍ່ໜ້າ  ວ່າຕ້ອງການຫຍັງ … ຖ້າລາວຕອບຂີ້ສໍ້ ຕົວຢ່າງ  “ ເຈົ້າເປັນຄົນງາມ ຂ້ອຍເບີ່ງຊື່ໆ ຊີ້ເປັນຫຍັງ” “ເຫັນວ່າງາມ ແລ້ວເບີ່ງບໍ່ໄດ້ບໍ່ ?” “ມັກຫັ້ນລະຈື່ງລັກເບີ່ງ ເບີ່ງຄົນງາມແລ້ວມີຄວາມສຸກ”  …ລາວອາດຈະເວົ້າແນວນີ້, ຖ້ານ້ອງຫ້າມລາວບໍ່ໃຫ້ເຮັດແນວນັ້ນ, ແຕ່ລາວຍັງບໍ່ ປ່ຽນແປງ ກໍ່ຕ້ອງ ລາຍງານໃຫ້ອາຈານຮັບຊາບ …ເພາະຖ້າປ່ອຍໃຫ້ລາວເຮັດແນວນັ້ນ ເວລາເຕີບໂຕເປັນຜູ້ໃຫຍ່..ຈະກາຍເປັນນິໄສຕິດຕົວ ແລະ ຝັງໄວ້ໃນແນວຄິດ ຈົນ ຂາດບໍ່ໄດ້… ແລະ ສຸດທ້າຍ ລາວອາດຈະກາຍເປັນ ຄົນຜິດປົກກະຕິ ທາງຈິດ ດັ່ງທີ່ຜູ້ຂຽນກ່າວໄວ້ ຂ້າງເທີ່ງ … ດັ່ງນັ້ນ , ນ້ອງຕ້ອງກ້າຕັດສິນໃຈ ແກ້ໄຂ ຕັດໄຟ ແຕ່ຕົ້ນລົມ …

ສະບັບໜ້າພົບກັນໃໝ່ ເນາະ !!​ ກັບຄວາມຮັກແທ້ຈີງຂອງໄວໜຸ່ມຍີງຄົນໜື່ງ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *