ນ້ອງບໍ່ໄດ້ເສຍຕົວໃຫ້ແຟນ ແຕ່ ເປັນຫຍັງນ້ອງຈື່ງລືມແຟນໄດ້ຍາກ

ໃນຄວາມເປັນຈິງຄົນທີ່ຮັກກັນ ຖ້າເສຍຕົວໃຫ້ກັນ, ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຜູກພັນກັນຫຼາຍຂື້ນ …ສ່ວນຫຼາຍຜູ້ຊາຍ ຈະຖຶວ່າ ນັ້ນແມ່ນໄຊຊະນະ ທີ່ຍີ່ງໃຫຍ່ ແລະ ເປັນການຜູກມັດຜູ້ຍິງ …ແລະມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າ ຜູ້ຍິງທີ່ຕົນເອງຮັກຈະບໍ່ໄປຮັກຜູ້ຊາຍຄົນອື່ນ ….

ສໍາລັບຜູ້ຍິງ ບາງຄົນ ຄຶດວ່າ ນັ້ນແມ່ນເປັນການສະແດງຄວາມຮັກທັງໝົດທີ່ມີໃຫ້ກັບແຟນ ເພື່ອໃຫ້ແຟນໝັ້ນໃຈ ແຕ່ ບາງຄັ້ງເກີດຄວາມກັງວົນຢ້ານແຟນໄປມີຄົນອື່ນ ແລະ ເກີດອາການຫຶງຫວງ …

ໃນກໍລະນີຂອງນ້ອງ“D”(ນາມສົມມຸດ) ອາຍຸ 19 ປີ ຢັ້ງຢືນວ່າ ບໍ່ເຄີຍເສຍຕົວໃຫ້ແຟນ…ຢາກຖອນຕົວຈາກແຟນ ແຕ່ ລືມບໍ່ໄດ້

ຫຼັງຈາກຮັກກັນມາໄດ້ 6 ເດືອນ ແຟນມີອາການປ່ຽນໄປ …ບໍ່ໂທມາຫາ, ເຫັນໜ້າກໍ່ລົມແບບທໍາມະດາ ແລະ ລາວຍັງມັກໄປລົມກັບສາວຄົນອື່ນ…ນ້ອງພະຍາຍາມ ຈະບອກເລີກການເປັນແຟນ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ກ້າ ເພາະ ນ້ອງຮັກລາວຫຼາຍທີ່ສຸດ… ນ້ອງ“D“ ກ້າບອກ ກັບຜູ້ຂຽນວ່າ “ ຊີວິດນີ້ ນ້ອງຄືກັນກັບວ່າຂາດລາວບໍ່ໄດ້ ”

ໂອ້ ໂຫ້ ! ຄວາມຮັກ ມັນຊ່າງຮ້າຍກາດແທ້ ນໍ !

ເບີ່ງຄືກັນກັບວ່າ ນ້ອງໄດ້ທຸ້ມເທຮ່າງກາຍ ແລະ ວິນຍານທັງໝົດໃຫ້ກັບຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ ເອົາແທ້ເອົາວ່າ ເນາະ ! ນ້ອງ“D” ຍັງຢັ້ງຢືນວ່າ ບໍ່ໄດ້ມອບກາຍໃຫ້ກັບຜູ້ຊາຍຄົນນີ້, ມີພຽງແຕ່ໄດ້ສໍາພັດຈັບມື ແລະ ກອດ ທໍາມະດາ …

ນ້ອງ “D” ບອກວ່າ ກ່ອນຈະຮັກກັບຜູ້ຊາຍຄົນນີ້, ເຄີຍມີຜູ້ຊາຍມາສົນໃຈ ຫຼາຍຄົນ ແຕ່ບໍ່ເຄີຍສົນໃຈທີ່ຈະຕອບຮັບເປັນແຟນກັບພວກເຂົາ…ມາເຫັນຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ ,ພໍເຫັນປືບ ກໍ່ຄືກັນກັບວ່າ ຖຶກໃຈ ປັບ !

ຄວາມຮັກທໍາອິດເລີ່ມຕົ້ນ ໄປດ້ວຍດີ ນ້ອງ ແລະ ຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ໄດ້ຕົກລົງເປັນແຟນກັນ ພວກນ້ອງມັກໄປນໍາກັນ ສອງຕໍ່ສອງ ແລະ ມັກມີສີ່ງທີພິເສດໃຫ້ກັນ… ນ້ອງ“D”ຍອມຮັບວ່າ ແຟນ ເປັນສຸພາບບຸດລຸດ ເພາະ ລາວບໍ່ເຄີຍລ່ວງເກີນ ຮ່າງກາຍຂອງນ້ອງ… ໃນຂະນະທີ່ໄປນໍາກັນສອງຕໍ່ສອງ ເຊິ່ງລາວມີໂອກາດທີ່ຈະ ເຮັດຫຍັງກັບນ້ອງກໍ່ໄດ້ ….ສີ່ງນີ້ ເປັນສີ່ງໜື່ງທີ່ນ້ອງປະທັບໃຈກັບຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ ແລະ ມີຄວາມຮັກລາວ ຫຼາຍຂື້ນ…ຈົນມີຄວາມຄິດວ່າ ຢາກເຮັດສີ່ງໃດສີ່ງໜື່ງທີ່ຈະສາມາມັດໃຈແຟນໄວ້ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຄົນອື່ນຍາດໄປ

ທຸກມື້ໆ ລາວຈະຕ້ອງຍ່າງມາສົ່ງນ້ອງຮອດເຮືອນ…ນອກຈາກນັ້ນກໍ່ “ແຊັດ“ ກັນກ່ອນນອນເກືອບທຸກຄືນ …ປະມານ5ເດືອນເທົ່ານັ້ນທີ່ນ້ອງມີຄວາມສຸກຢູ່ກັບຄວາມຮັກ ນ້ອງ“D“ບອກວ່າ ເປັນໄລຍະຂອງຄວາມສຸກທີ່ສູງສຸດໃນຊີວິດຂອງນ້ອງ ….ຫຼັງຈາກນັ້ນເປັນຕົ້ນມາແຟນກໍເລີ່ມມີອາການປ່ຽນແປງ ເມື່ອມີຜູ້ຍິງຄົນອື່ນມາພົວພັນ…ລາວເລີ່ມເຫີນຫ່າງນ້ອງ ຈົນສຸດທ້າຍລາວບໍ່ເຄີຍ ໂທ ແລະ “ແຊັດ” ຫານ້ອງເລີຍ

ນ້ອງຖາມລາວວ່າ “ ເປັນຫຍັງ ເຈົ້າຈື່ງປ່ຽນໄປ ເຈົ້າມີຜູ້ຍິງຄົນອື່ນແມ່ນບໍ່? “ ລາວຕອບວ່າ “ ບໍ່ ! ຂ້ອຍບໍ່ມີຜູ້ຍິງຄົນອື່ນ ເອົາແຕ່ເຈົ້າຈະຄິດ”

ນ້ອງພະຍາຍາມຈະເຊົາເປັນແຟນກັບລາວ ແຕ່ ກໍ່ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະລືມໄດ້ ເຮັດແນວໃດນ້ອງຈື່ງຈະລືມລາວໄດ້ ”

ຜູ້ຂຽນມີຂໍ້ສັງເກດວ່າ ສາຍເຫດທີ່ນ້ອງລືມແຟນໄດ້ຍາກ ແມ່ນຍ້ອນ 1.ເພາະມັນເປັນຄວາມຮັກທໍາອິດ …ຄວາມຮັກທໍາອິດ ມັນໄດ້ນີຍາມບອກຢູ່ແລ້ວວ່າ ລືມໄດ້ຍາກ.. 2.ນ້ອງເປັນຄົນຊື່ຕົງຕໍ່ຄວາມຮັກ ແລະ ໝັ້ນໃຈໃນຄວາມຮັກຫຼາຍເກີນໄປ ຖ້ານ້ອງຄຶດວ່າ “ໄດ້ກໍ່ເອົາ ບໍ່ໄດ້ກໍ່ບໍ່ເປັນຫຍັງ” ນ້ອງຄົງຈະບໍ່ມາເຈັບປວດຄືແນວນນີ້

ຄວາມຮັກ ແມ່ນຄວາມເປັນຈິງ ທີ່ບໍ່ມີຍາມຕາຍ ແລະ ເປັນທັງ “ເກມ” ທີ່ມີ ຍາມຈະຕ້ອງໄດ້ “ຈົບເກມ”

ຖ້າເຮົາຄຶດວ່າ ຄວາມຮັກ ບໍ່ມີຍາມຕາຍ ກໍ່ສະແດງວ່າ ເຮົາມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນໃນຄວາມຮັກ ຈົນເກີນໄປ ພໍຜິດຫວັງ ກໍ່ເຈັບປວດ ແລະ ລືມໄດ້ຍາກຄືກັບກໍລະນີ ເລື່ອງຂອງນ້ອງ “D” ຖ້າ ເຮົາຄຶດວ່າ ຄວາມຮັກຄືເກມ ຫຼີ້ນມ່ວນໆ ແລ້ວກໍ່ຈົບ ນັ້ນສະແດງວ່າເຮົາເປັນນັກເລງຄວາມຮັກໃຊ້ຄວາມຮັກເປັນສີ່ງຫຼອກລວງ ຖ້າເຮົາຢູ່ລະຫວ່າງ ຂອງ ສອງຄວາມຮູ້ສຶກນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາ ບໍ່ເຈັບປວດກັບຄວາມຮັກ ພໍເທົ່າໃດ (ບໍ່ເຊື່ອກໍ່ລອງເບີ່ງ ໂລດ)

ນ້ອງ“D” ຕ້ອງ ເຮັດໃຈເຂັ້ມແຂງ ,ເປີດສາຍຕາໃຫ້ກວ້າງ ໂດຍ ພະຍາຍາມ ຫຼີ້ກເວັ້ນການ ນັ່ງຢູ່ຄົນດຽວ ,ພະຍາຍາມ ໂອ້ລົມສົນທະນາກັບໜູ່ ແລະ ຜູ້ທີ່ອາຍຸສູງກວ່າທີ່ເປັນຄົນດີ ແລະ ຕ້ອງພະຍາມາຍາມ ຄຶດວ່າ ຄວາມຮັກເປັນທັງຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ເປັນ“ເກມ” …

ນ້ອງຕ້ອງໃຊ້ເວລາເພື່ອຕັດໃຈ ເພາະມັນເປັນຄວາມຮັກ ຄັ້ງທໍາອິດ ນ້ອງ“D”ຮູ້ບໍ່ ມີບາງຄົນໃຊ້ ເວລາ 20 -30 ປີ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ ນັ້ນເພື່ອພະຍາຍາມລືມຄວາມຮັກຄັ້ງທໍາອິດ…ນ້ອງຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າ ໃນໂລກນີ້ ບໍ່ມີພຽງນ້ອງຄົນດຽວ… ມີຫຼາຍລ້ານຄົນທີ່ເຈັບປວດເຊັ່ນດຽວກັບນ້ອງ….ແຮະ ແຮະ !

ສະບັບໜ້າພົບກັນໃໝ່

 

One thought on “ນ້ອງບໍ່ໄດ້ເສຍຕົວໃຫ້ແຟນ ແຕ່ ເປັນຫຍັງນ້ອງຈື່ງລືມແຟນໄດ້ຍາກ

  1. ບຸນເລີດ ຄອນແສງຈັນ

    ຄວາມຮັກຄັ້ງແລກມັນຕັ້ງລືມຍາກທີ່ສຸດເຮົາໃຊ້ເວລາເພື່ອພິຈາລະນາ ແລະ ລືມມັນ.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *