Category Archives: ຄວາມຮັກ

ລາວແອບ ລັກເບີ່ງນ້ອງ !!

ຜູ້ຍິງທີ່ມັກໃສ່ກະໂປ່ງສັ້ນໆ …ຫຼື ໃສ່ຊຸດແບບທີ່ແນມເຫັນຂ້າງໃນໄສ້ພຸງ !!! ຮູ້ຢູ່ວ່າ ເປັນ ແຟນຊັນ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ລະວັງ… ໃນບາງປະເທດ ແມ່ນເກີດມີບັນຫາຍ້ອນຜູ້ຊາຍເອົາກ້ອງວີດີໂອລຸ້ນນ້ອຍ ລັກຖ່າຍ ເອົາ ຂ້າງໃນ​ໄສ້ພຸ່ງ ຂອງຜູ້ຍິງ ແບບບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວ  ,ໃນເມື່ອກ່ອນ ສີ່ງທີ່ຜູ້ຍິງຄວນລະວັງ ແມ່ນ ສະຖານທີ່ປ່ຽວໆ  ແຕ່ປັດຈຸບັນນີ້ ສະຖານທີ່ສາທາລະ, ບ່ອນທີ່ມີຄົນຫຼາຍ, ແຍ້ແອອັດກັນ ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ລະວັງ , ຕົວຢ່າງບາງປະເທດ ໃນ ລົດເມ, ລົດໄຟ, ຂັ້ນໄດເລື່ອນ,… Read more »

ນ້ອງ ໜີອອກຈາກ ເຮືອນ 3 ເດືອນ ແລ້ວ !!

ຄວາມຮັກ ເຮັດໃຫ້ຄົນຕາບອດແທ້ໆ ລະ !!!  ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຄວາມຮັກຂອງໄວໜຸ່ມ ໄວຄະນອງ ທັງຫຼາຍ …ໃນຄວາມເປັນຈີງຄວາມຮັກ ມັນກໍ່ຄືຄວາມຮັກຫັ້ນລະ !!! ມີແຕ່ຄົນເຮົາເອງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮັກ ມີສີສັນແຕກຕ່າງກັນ , “ຄວາມຮັກ ແມ່ນສີ່ງເຈັບປວດ ,ທໍລະມານ” ໄວໜຸ່ມທັງຫຼາຍພໍຜິດຫວັງ ກໍ່ມັກເວົ້າຄືແນວນັ້ນ ເພາະຄວາມຮັກ ຂອງໄວໜຸ່ມ ມັນບໍ່ທັນແມ່ນຄວາມຮັກທີ່ແທ້ຈິງ 100% ມັນມີພຽງ 50% ເທົ່ານັ້ນ ເຫຼືອນັ້ນ ແມ່ນ ຄວາມເພີ້ຝັນ… Read more »

“ ສົງໄສ ແຟນນ້ອງ ມີລູກ…ຊ່ວຍແດ່ ເຮັດແນວໃດ ? “

ອາຍຸ 15 ປີ ຮຽນຢູມັດທະຍົມ ຕົ້ນ , ເລີ່ມມີຄວາມສົງໄສວ່າຕົນເອງມີລູກ …ນ້ອງ ແລະແຟນມີຄວາມອຸກອັ່ງ ແລະກັງວົນສຸດຂີດ ຈື່ງບອກແຟນ ໂທ ມາຫາຜູ້ຂຽນ ແລະ ຖາມວ່າ “ຈະແກ້ໄຂ ແນວໃດ ? ” “ໃຜພໍຈະຊວ່ຍໄດ້ບໍ່ ?​” ຕົກມາປີ 2018​ ຜູ້ຂຽນ ໄດ້ຮັບ “ແອັປ” ແລະ ໂທຈາກ ໄວໜຸ່ມຊາຍ ທີ່ມີ… Read more »

ຂາຍາວ , ຂາສັ້ນ , ຂາດໍາ , ຂາຂາວ !!!

ໃນຄວາມເປັນຈິງນ້ອງສາວຜູ້ທີ່ໂທມາສົນທະນາກັບຜູ້ຂຽນ ບໍ່ໄດ້ເຈາະຈົງ ທີ່ຈະເວົ້າເລື່ອງ ຄວາມງາມຂອງຜູ້ຍິງ ຂາຍາວ,ຂາສັ້ນ ເນີ !!! ນ້ອງ D (ນາມສົມມຸດ) ອາຍຸ 25 ປີ , ບອກວ່າ ຕອນຍັງອາຍຸ 14 ປີ ,ນ້ອງເປັນຄົນງາມ ສູງຂາວ , ມີຊວດຊົງແບບ “ແອວກີ່ວແມງກິນູນ” …ຜູ້ຊາຍຍ່າງກາຍ ແນມເບີ່ງ ຈົນເຕະສະດຸດລົ້ມພຸ້ນລະ !!! ແຕ່ ພໍອາຍຸ ເລີ່ມຮອດ… Read more »

ນ້ອງຄວນຈະມອບກາຍ ແລະ ໃຈ ໃຫ້ເຂົາຫຼື ບໍ່ ?

  ຖ້າມອບຮ່າງກາຍໃຫ້ເຂົາແລ້ວ ບໍ່ໝ້ອຍກໍ່ຫຼາຍ ຫົວໃຈ ກໍ່ຕ້ອງຢູ່ກັບເຂົາ … ເຖີງວ່າ ໄວໜຸ່ມຍຸກນີ້ ຈະຖື ວ່າ ການມີເພດສໍາພັນ ເປັນເລື່ອງທີ່ທໍາມະດາກໍ່ຕາມ …ຫຼື ຄຶດວ່າ ການມີເພດສໍາພັນເປັນການ ສ້າງຄວາມສຸກ ..ຜ່ານໄປແລ້ວກໍ່ໃຫ້ມັນຜ່ານ ໄປ … ສໍາລັບຜູ່ຍີງສວ່ນຫຼາຍຍັງເປັນເລື່ອງທີ່ຍາກ ກວ່າຈະຕັດໃຈລືມ ເລື່ອງທັງໝົດທີ່ເກີດຂື້ນ … ນ້ອງ K ອາຍຸ 22 ປີ , ເຄີຍມີແຟນຫຼາຍຄົນ… Read more »